ОБЯВИ

Район „Панчарево” обявява конкурс по документи и събеседване за вакантни работни места

Район „Панчарево” обявява конкурс по документи и събеседване за вакантни работни места:
1. Главен специалист в Отдел „Устройство на територията и кадастър”
Изисквания за заемане на длъжността:

  • образование средно техническо;
  • сфера на образование – строителство и архитектура;
  • опит в областта на строителството – 2 години

2. Главен специалист в Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

  • образование – средно технически;
  • сфера на образование – ПГС, пътно строителство
  • опит в областта на строителството – 2 години

Необходими документи:

  • заявление до кмета на Района;
  • Копие от документ за образователно-квалификационна степен;
  • Копие от документи за придобит професионален опит;
  • Автобиография /CV/.

Кандидатите могат да подадат посочените документи в деловодството на Район „Панчарево“, ул.“Самоковско шосе“ 230 от 14.09.2018г. до 30.09.2018г.
За справки тел: 97-60-521, 0884-747-202.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис