ОБЯВИ

Обявление до Румяна Любенова Конова

ДО

Румяна Любенова Конова

Собственик на ПИ с идентификатор 04234.6981.120 по КККР на с.Бистрица

 

                               ОБЯВЛЕНИЕ

 

                 На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ II-3230 ЗА АВТОСЕРВИЗв УПИ II-3230 ЗА ОБЩ.ОБСЛУЖВАНЕ И ЖС кв.90А, м.с.Бистрица, Район Панчарево

 

                  Проекта е изложен в отдел “УТК“-Район Панчарево-ул.”Самоковско шосе”№230, всеки работен ден /без четвъртък/ от 8.30ч. до 12.00ч.

                  Възражения могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район”Панчарево”

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис