ОБЯВИ

Обявление - изработване на подробен устройствен план - в.з. Малинова долина

-Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-117/20.12.2017г. на Главния архитект на Район Панчарево  е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПРЗ в следния териториален обхват: УПИ ІІ-604а, УПИ ІІІ-604, УПИ VІІІ-606,1366 и УПИ І-606а,  кв.18  в.з.Малинова долина – Герена и улична регулация в участъка между о.т.136 – о-т.138.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис