ОБЯВИ

Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Район „Панчарево”

                                                    С П И С Ъ К

на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в Район „Панчарево”

  1. ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
  2. АНТОНИЯ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

Решаването на теста ще се проведе на 11.01.2018г. от 10.00 часа в сградата на Районната администрация.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис