ОБЯВИ

Уведомление за изготвен проект за ПУП-ИПРЗ в.з.“Малинова долина 2Б част – разширение

ДО

Собственици на ПИ с идентификатори  68134.2046.441

 

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП-ИПРЗ за ПИ 68134.2046.3459 по КККР на гр.София, УПИ III–65, II-64, IV-81, XVI-79,80, кв.16, в.з.“Малинова долина 2Б част – разширение“.

С проекта може да се запознаете в Отдел “УТК“- Район Панчарево – ул.”Самоковско шосе” №230, всеки работен ден /без четвъртък/ от 8.30ч. до 12.00ч.

Възражения срещу проекта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район”Панчарево”.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис