ОБЯВИ

Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за други цели"

 

от фирма ”СТРОЙМАРКЕТ” ООД

възложител: за физическо лице — Име, Презиме, Фамилия и адрес; за юридического лице — наименование, представител, седалище и адрес на управление, ЕИК/

адрес: Община Столична, р-н Панчарево, с. Лозен 1151, ул. Чемшир З; ЕИК: 121655978

Лице за контакти /упьлномощен представител: Симеон Недялков - Управител

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail: Община Столична, р-н Панчарево, с.

Лозен 1151, ул. Чемшир З; тел: 0888 522 494; e-mail: stroimarket Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието вьрху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, 6p.25f 2003г., изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

„Изграждане на тръбен кладенец за други цели - измиване на автомобили в автомивка в поземлен имот с идентификатор 44063.6207.4747, с. Лозен, р-н Панчарево, Столична община“

Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение, предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно проявения обществен интерес към него.

Прилагам:

  1. Информация съгласно чл. 6, ал.1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС
  2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на тсриторията на

Вашата община/район/кметство.

 

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извьршване на оценка на вьздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от фирма ”СТРОЙМАРКЕТ” ООД

Община Столична, р-н Панчарево, с. Лозен 1151, ул. Чемшир З [наименование на физическото или юридическото лице, адрес!

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за други цели измиване на автомобили в автомивка в поземлен имот с идентификатор 44063.6207.4747, с. Лозен, р-н Панчарево, Столична община“

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Симеон Недялков — 0888 522 494; email: stroimarket Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. ”Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv6riew-sofia.org

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис