Панчаревско езеро

     Панчаревското езеро е изкуствена водна площ, разположено живописно на изхода на София, в посока Самоков и Боровец, в края на Панчаревския пролом, между Лозенска планина и Витоша, при вливането на река Бистрица в Искър. Завирено през 1956 година, във връзка с изграждането на хидровъзел "Искър", създаден като питеен, напоителен и енергиен източник за Софийската агломерация. Главната заслуга за построяването на езерото в Панчарево е на инж. Иван Иванов, кмет на София в периода /1934 – 1944г./, на когото се дължи реализирането на много ключови за оформянето на европейския облик на столицата проекти. 

ezero1

 

Pancharevo Lake

 

ezero5

  Една от най–ефектните туристически зони на територията е Панчаревско езеро. То е разположено на река Искър,  в края на Панчаревския пролом, между Лозенска планина и   Витоша,  на 600м. надморска височина.  Дължина 3 км., широчина 400 м.,  дълбочина 15 м. Местността съчетава в себе си неповторимия ландшафт на водната площ и средновисоката планина. Цялата територия е все още незасегната от замърсяванията на големия  град, което позволява тук да се развива разнообразна дейност,  свързана с отдиха и туризма,  водни спортове и риболов. На Панчаревско езеро има създадени всички удобства за риболов и отдих сред природата. В него се ловят преди всичко –  бяла риба,  каракуда,  сом, пъстърва,  костур и щука.

ezero 2

 

ezero3

 

    Отчитайки природните дадености и необходимостта от осигуряване на устойчиво развитие на територията около Панчаревското езеро е изработен и одобрен Подробен устройствен план на  „Зона за отдих”, обхващащ части от две населени места – Панчарево и Кокаляне. Съгласно предвижданията на този план в южната част на Панчаревското езеро се оформя културно – развлекателен център,съдържащ плувен комплекс,  тенискортове с клубна част,детски комплекс за развлечения и атракции, детски плавателен канал, заведения за обществено хранене, както и места за пикник. Около езерото и по поречието на р. Искър има развита алейна мрежа и панорамен път, които и понастоящем се ползват за отдих и туризъм. Панорамният път започва от стената на Панчаревското езеро при с. Герман и завършва при Болница за рехабилитация в с. Кокаляне. Алейната мрежа по западния и източния брегове на Панчаревското езеро започва от стената на езерото при с. Панчарево,  преминава край минералните извори при Баня – Панчарево през предвидения за изграждане културно-развлекателен център и на изток преминава по дигата, покрай центъра за спортен риболов и прелива в алейната мрежа по поречието на р. Искър.

 

ezero4

 

ezero6

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис