АРХИВ ЗОП

Доставка на дизелово гориво за отопление в учебните и детски заведения в район Панчарево

Райой Панчарево - СО публикува Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по договаряне без обявление съгласно чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП за "Доставка на дизелово гориво за отопление - 10 ppm /маркиран червен/ на учебните и детски заведения на територията на район Панчарево - СО"

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис