АРХИВ ЗОП

Открита процедура за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в нова сграда на 84 ОУ с. Герман

СО - район Панчарево обявява открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на нова сграда на 84-то ОУ "Васил Левси" с. Герман, район Панчарево - СО" по две обособени позоции:

Обособена позиция № 1: "Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане".

Обособена позиция № 2: "Доставка и монтаж на специализирано медицинско и спортно оборудване и обзавеждане".

Процедурата е открита с Решение № Р-ОП-4 от 16.02.2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

СЪОБЩЕНИЕ от 07.04.2015 г. до участниците в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на нова сграда на 84-то ОУ "Васил Левси" с. Герман, район Панчарево - СО" относно отваряне на Пликове № 3, съдържащи ценовите предложения.

ПРОТОКОЛ 1 от заседание на комисията

ПРОТОКОЛ 2 от заседание на комисията

ПРОТОКОЛ 3 от заседание на комисията

РЕШЕНИЕ на Кмета на район Панчарево за класиране

ОБРАЗЦИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЧЕРТЕЖИ

ДОГОВОР по позиция 1

ДОГОВОР по позиция 2

Плащане по Договор по позиция 1

Плащане по Договор по позиция 2

Окончателно плащане по Договор по позиция 1

Окончателно плащане по Договор по позиция 2

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис