АРХИВ ЗОП

Възстановителни и СМР дейности за укрепване на подпорни стени в с. Панчарево и пропаднал участък в с. Кокаляне

Район Панчарево - Столична община обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII А от ЗОП с предмет: "Възстановителни и Строително-монтажни дейности за укрепване на подпорни стени на територията на с. Панчарево и пропаднал участък на територията на с. Кокаляне, район Панчарево - Столична община".

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ

Отговор от кмета на район Панчарево към всички заинтересовани страни в конкурса относно постъпило запитване: ПИСМО

ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията на 21.11.2014 г.

ДОГОВОРИ с фирмите (със заличена информация, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), спечелили по три от заложените позиции.

ДОГОВОР 3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ по договорите може да видите както следва:

Плащане 1

Плащане 2

Плащане 3

Плащане 4

 

 

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис