АРХИВ ЗОП

Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за район Панчарево

Покана до всички заинтересовани лица:

       На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, Ви каним в срок до 28.02.2014 г. да представите оферта за избор на изпълнител за: "Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на район Панчарево - Столична община". Всички необходими образци и приложения, както и поканата може да изтеглите и видите по-долу:

Покана

Образци и приложения

        Фирмата изпълнител, с която е сключен договор е: "АТС България" ООД

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис