Открити процедури

СО - район Панчарево обявява открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни стоки в детските заведения на територията на район Панчарево - СО" по две обособени позоции: Обособена позиция № 1: "Месо, месни продукти, колбаси, риба, млечни продукти, хл...
Прочети повече...
© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys