Пазарни консултации; Пазарни проучвания

Тук можете да се запознаете с предложената от СО - район "Панчарево" инвестиционна програма за 2023 г. за включване в Инвестиционната програма на Столичната община. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2023...
Прочети повече...

От началото на 2022 г. СО - район "Панчарево" контаститра, че не се извършват никакви дейности за изпълнение на програмите за ремонти и рехабилитация на пътища на територията на СО – район „Панчарево“ по договор СОА19-ДГ55-391/14.06.2019 г. между СО и „ГБС – инфраструктурно строителство“. 1. С ...
Прочети повече...

От 08.01.2021 г. са в сила нови, по-бързи процедури за премахване на изоставени моторни превозни средства. Според разпоредбите на НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА се определят моторните превозни средства, които подлежат на принудително преместване: „По смисъла на Наре...
Прочети повече...

Тук можете да се запознаете с Инвестиционната програма на СО - район "Панчарево", предложена за включване в Инвестиционната програма на СО за 2022 г. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2022...
Прочети повече...
© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys