Предварителни обявления

Район Панчарево публикува в приложения файл по-долу "Обявление за предварителна информация", с което на основание чл.23 от ЗОП, Възложителят оповестява своите намерения за възлагане на обществени поръчки

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис