Събиране на оферти с обява

„Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на фитнес площадка и поставяне на тенис маса в поземлен имот с идентификатор 55419.6706.888, с адрес: с. Панчарево, ул. „Риляник“- до Полицейското управление

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис