Събиране на оферти с обява

„Изготвяне на проект за конструктивно укрепване и проект за енергийна ефективност след конструктивното укрепване на сградата на столова, библиотека и компютърни кабинети, и сградата на работилница в 83 ОУ „Елин Пелин“ с. Панчарево“.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис