Събиране на оферти с обява

„Ремонт на покриви на сгради на територията на район Панчарево- Столична община, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- „Ремонт на покриви на административната сграда на район Панчарево и читалище „Виделина“, с. Панчарево“ Обос

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис