Събиране на оферти с обява

„Ремонт на два броя спортни площадки находящи се в с.Кривина и с.Железница на територията на Столична община – район „Панчарево”по две обособени позиции

Обособена позиция №1Ремонт на спортна площадка находяща се в с.Кривина на  територията на Столична община – район „Панчарево”

Обособена позиция №2Ремонт на спортна площадка находяща се в с.Железница на  територията на Столична община – район „Панчарево”

Протокол

Разяснение № 2

Разяснение

Документация,Образци,КСС

Методика за оценка

Образци

КСС за Обособена позиция № 1

КСС за Обособена позиция № 2

 

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис