Събиране на оферти с обява

Упражняване на строителен надзор на строително-монтажни работи по възстановяване на водосток над отводнителен канал при кръстовището на ул. „ Люба Белева“ и ул. „Дякон Стоил“ в кв. „Видните“ , с. Казичене разположено на територията на район Панчарево

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис