Събиране на оферти с обява

Утвърден Протокол от 05.06.2019 г. - Конструктивно укрепване на сградата на 71 СУ "Пейо Яворов" блок В и блок Д, с.Казичене Съобщение за удължаване на срока на подаване на оферти Пазарно проучване Указания за участие КСС Блок Д КСС блок В Разрешение за строеж блок Д Разрешение за строеж блок ...
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys