Събиране на оферти с обява

Пазарно проучване Указания за участие КСС Блок Д КСС блок В Разрешение за строеж блок Д Разрешение за строеж блок В Блок Д и В- архитектура 1 Блок Д и В- архитектура 2 Блок Д и В- архитектура 3 Фасад изток - архитектура Фасад юг - архитектура Фасад запад - архитектура Разрез А - архитект...
Прочети повече...

  Съобщение за удължаване на срока КОНЦЕПЦИЯ  КОЛИЧЕСТВЕННО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА ОБРАЗЦИ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ Портокол Договор РПН18-ДГ56-178 от 04.12.2018...
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys