Събиране на оферти с обява

Договор Приложения към договора Протокол № 2 Протокол Съобщение за удължаване на срока Разяснение УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ОБРАЗЦИ, КСС- PDF Образци КСС Обект: Ремонт на покрив на районна администация "Панчарево" КСС Обект: Ремонт на покриви в 155 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - с.Кривина К...
Прочети повече...

Договор и приложенията към него  ПРОТОКОЛ - СЛЕД ОБОСНОВКИТЕ ПРОТОКОЛ АРХИТЕКТУРА ДОКЛАД ОЦЕНКА КОНСТРУКТИВНО ОБРАЗЦИ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ОБРАЗЦИ, ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ   Файловете са добавени на : 22.06.2018 г....
Прочети повече...

Договор и приложенията към него за фитнес площадката в Панчарево Протокол от дейността на комисията Съобщение за удължаване на срока Указания за участие, образци и проект на договор - PDF Образци Техническо задание Комбинирана скица...
Прочети повече...

Договор Протокол от дейността на комисия за разглеждане на офертите Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти УКАЗАНИЯ ОБРАЗЦИ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЯВА В АОП...
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys