Събиране на оферти с обява

По две обособени позиции, както следва:  Обособена позиция № 1- „Възстановяване на пътека със стълби и подпорна стена за пешеходен достъп до автобусна спирка „Кокалянско ханче“ до СБДПЛР „Панчарево“, с. Кокаляне, район Панчарево-Столична община.“   Обособена позиция № 2- „...
Прочети повече...

Указания за участие Образци Проект на договор Протокол - стр. 1 Протокол - стр. 2 Протокол - стр. 3 Протокол - стр. 4 Протокол - стр. 5 Протокол - стр. 6 Протокол - стр. 7 Договор № РПН17-ДГ56-164/24.11.2017 г....
Прочети повече...

ОБРАЗЦИ Техническо задание Указания за участие, образци и приложения Комбинирана скица с отразени ППС Нивелетен проект - копие Извадка от кадастрален план с отразени ППС Извадка от  кадастрален план с отразени ППС Извадка от регулационен и кадастрален план Надлъжен профил р.4 пр.8 от ...
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys