Събиране на оферти с обява

Район Панчарево-СО обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 191 ОУ "Отец Паисий", с. Железница, район Панчарево". В прикачените файлове по-долу може да видите: ОБЯВА и УКАЗАНИЯ за участие в избора на и...
Прочети повече...

Район Панчарево-СО обявява обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на Глава XXVI от ЗОП с предмет: „Изграждане, благоустройство и реновиране, и инженеринг на детски, спортна и фитнес площадки на територията на район Панчарево по 6 /шест/ обособени позиции" РАЗЯСНЕНИЕ до всички заинтересов...
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys