Събиране на оферти с обява

Договор РПН19-ДГ56-130/14.06.2019 Договор РПН19-ДГ56-129/14.06.2019 Утвърден Протокол от 05.06.2019 г. - Конструктивно укрепване на сградата на 71 СУ "Пейо Яворов" блок В и блок Д, с.Казичене Съобщение за удължаване на срока на подаване на оферти Пазарно проучване Указания за участие КСС Блок ...
Прочети повече...

Указания за участие Образци Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти Протокол от проведено публично заседание Договор...
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys