Събиране на оферти с обява

  Съобщение за удължаване на срока КОНЦЕПЦИЯ  КОЛИЧЕСТВЕННО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА ОБРАЗЦИ УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ Портокол Договор РПН18-ДГ56-178 от 04.12.2018...
Прочети повече...

Обособена позиция №1 „Ремонт на спортна площадка находяща се в с.Кривина на  територията на Столична община – район „Панчарево” Обособена позиция №2 „Ремонт на спортна площадка находяща се в с.Железница на  територията на Столична община – район „Панчарево” Протокол Разяснение № 2 Разя...
Прочети повече...

Договор Приложения към договора Протокол от проведено публично заседание УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ОБРАЗЦИ, КСС- PDF СЪОБЩЕНИЕ Образци Обособена позиция 1 КСС - с.Казичене КСС - с.Кривина Обособена позиция 2 КСС - с.Лозен Обособена позиция 3 КСС - с.Железница КСС - с.Кокаляне Обособена пози...
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys