РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

На 30.03.2024 г. ще се извършат аварийни строително-монтажни работи по съоръжения от уличната осветителна мрежа при пътен възел Казичене

30.03.2024г. от 09:00ч. ще се извършат аварийни строително-монтажни работи по съоръжения от уличната осветителна мрежа, при временна
организация на движението без спирането му в следните локации:

- пътен възел при бул. „Цариградско шосе” и Софийски Околовръстен път, район
„Панчарево”;
- Софийски Околовръстен път при пътен възел „Казичене”, район „Панчарево”.

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys