РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Текущ ремонт и поддържане на пътна настилка - 08.04.2019 г.

На 08.04.2019 г. ще бъде извършен текущ ремонт  и поддържане на пътна настилка както следва:

  1. път между с.Панчарево и с.Бистрица - ВИД СМР: изкоп  и направа на пътна основа
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys