РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Текущ ремонт и поддържане на пътна настилка - 15.04.2019 г.

На 15.04.2019 г. ще бъде извършен текущ ремонт  и поддържане на пътна настилка както следва:

  1. ПЪТ - ПАНЧАРЕВО - БИСТРИЦА - ВИД СМР: ИЗКОП, НАСИП ПОДГОТОВКА ПЪТНА ОСНОВА
  2. С.КРИВИНА УЛ.СТАРА ПЛАНИНА, УЛ.БАЛАБАНА - ВИД СМР:  ПОДГОТОВКА И АСФАЛТ
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys