РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Планирани прекъсвания на електрозахранването 22.04.2019 г. до 25.04.2019 г.

Община ПАНЧАРЕВО  

На 22.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево:   460.157.471, VI-752630490235, Детски Град, М.Детски Град, ПИ №184, Местност Дупките, Пи-560, К.Л.759, М.Дупките, Самоковско Шосе, УПИ І-752630490235

На 22.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   VII-178,Кв.21а, М-Ст Детски Град До Маунтин Вю

На 22.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Местн.Елата, Местн.Пържови Кошари, Тупанкови Кошари

На 22.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 23.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 24.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плана:   IX - 6, XVI-58, М. Църна Трева, Мах.Джамбова, Мах.Календарова, Мах.Кьосева, Мах.Масова, Мах.Тодорова, Мах.Чорбаджийска, Мах.Чорбаджийска, махала Бурнаска, махала Турмачка, махала Чаршийска, УПИ Ііі-31, Кв.11

На 23.04.2019 г. /08:45 - 10:45 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:   Белишако, М.Запальето 29150.7110.1192, местност Елата, местност Пържови Кошари, ПИ 29150.7110.973, Тупанкови Кошари

На 23.04.2019 г. /08:45 - 10:45 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Плана:   56624.7202.153, Ix - 6, XVI-58, В.З.Кантона, М. Църна Трева, Мах.Горна Календарова, Мах.Джамбова, Мах.Календарова, Мах.Кьосева, Мах.Манчева, Мах.Масова, Мах.Новачка, Мах.Риджова, Мах.Тодорова, Мах.Чорбаджийска, махала Бурнаска, махала Велчева, махала Славкова, махала Турмачка, махала Чаршийска, ПИ 976, УПИ ІІІ-31, Кв.11

На 23.04.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Плана:   Мах.Календарова, Мах.Манчева

На 23.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:   Вилна Зона Косанин Дол

На 23.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Кокаляне:   Александър Генков/Г.Панков/, Искър, Кръстан Младенов, Околовръстна, Св.Св.Кирил и Методий/Симео, Стефан Караджа/Лазар Симов/, Цар Калоян/Любен Янков/

На 23.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево:   XVII-2912,Кв.10а, XX-2298 , Косанин Дол, Забел, Косанин Дол, местност Косанин Дол, местност Ширините, Ширините

На 23.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   местност Косанин Дол

На 24.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Кокаляне:   Бор, Буката, Вец Кокаляне, Вилна Зона Батиница, Държов Дол, Петров Кладенец, Пролет, Самоковско Шосе, Теменуга, Тополите, Явор

На 24.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Панчарево:   Дебело Гуно, Дебело Гуно, Йованец/Начо Иванов/, Лъката, Люляк/30-та/, Самоковско Шосе

На 24.04.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  София:   Самоковско Шосе

© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys