РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Планирани прекъсвания на електрозахранването 07.05.2019 г. до 10.05.2019 г.

Община ПАНЧАРЕВО  

На 07.05.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Долни Пасарел:  22472, Албена/41-ва/, Бреза, Гергана/36-та/, Градина, Детелина, Диляна, Димитър Вучков, Дълга Поляна, Иглика, Извор, Кап. Петко Войвода, Люляк, Роза, ул. Диляна V-305.308 Кв.52, ул.Диляна УПИ 305, 307, Кв.52, Хвойна, Череша, Явор, Ясен

На 07.05.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:  Местн.Елата, Местн.Пържови Кошари, Тупанкови Кошари

На 07.05.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 08.05.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 09.05.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 10.05.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Плана:  Ix - 6, XVI-58, М. Църна Трева, махала Джамбова, махала Календарова, махала Кьосева, махала Масова, махала Тодорова, махала Чорбаджийска, махала Чорбаджийска, махала Бурнаска, махала Турмачка, махала Чаршийска, УПИ ІІІ-31, Кв.11

На 08.05.2019 г. /08:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична:  04234.6950.3084, В.З Градище

На 08.05.2019 г. /08:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:30 ч./ -  Панчарево:  Беликата, Вз Градище Идент.042346950625, Вз Косанин Дол П-Л ІV-197, Кв.2, Вилна Зона Беликата, Вилна Зона Градище, Вилна Зона Ловджийска Чешма, Деница/В.З.Градище/, Детски Град, Зорница/В.З.Градище/, Косанин Дол, местност Косанин Дол, Младежка/В.З.Градище/, Невен/В.З.Беликата/, Роза/В.З.Беликата/, Ружа/В.З.Градище/, Синигер/В.З.Беликата/, Сълзица/В.З.Градище/, Тинтява/В.З.Градище/, ХІХ-299, Явор/6-та/, Ягода/В.З.Беликата/

На 08.05.2019 г. /08:00 - 10:30 ч.; 15:30 - 17:30 ч./ -  София:  местност Косанин Дол, Ралица

На 08.05.2019 г. /08:15 - 10:30 ч./ -  Панчарево:  22-ра, Вилна Зона Градище, Вилна Зона Ловджийска Чешма, Деница/В.З.Градище/, Детски Град, Ловджийска Чешма, местност Граовище, Младежка/В.З.Градище/, Незабравка/В.З.Градище/, Ралица/В.З.Градище/, Ружа/В.З.Градище/, Тинтява/В.З.Градище/, Топола/В.З.Беликата/

На 08.05.2019 г. /08:15 - 10:30 ч./ -  София:  местност Косанин Дол

На 08.05.2019 г. /08:15 - 17:30 ч./ -  Панчарево:  22-ра, 22-ра, Вилна Зона Градище, Вилна Зона Градище, Вилна Зона Ловджийска Чешма, Деница/В.З.Градище/, Деница/В.З.Градище/, Детски Град, Ловджийска Чешма, местност Граовище, Младежка/В.З.Градище/, Младежка/В.З.Градище/, Незабравка/В.З.Градище/, Незабравка/В.З.Градище/, Ралица/В.З.Градище/, Ралица/В.З.Градище/, Ружа/В.З.Градище/, Тинтява/В.З.Градище/, Тинтява/В.З.Градище/, Топола/В.З.Беликата/, Топола/В.З.Беликата/

На 08.05.2019 г. /08:15 - 17:30 ч./ -  София:  местност Косанин Дол, местност Косанин Дол

На 08.05.2019 г. /08:30 - 17:30 ч./ -  Панчарево:  Вилна Зона Градище

На 09.05.2019 г. /08:30 - 16:30 ч.; 09:00 - 11:00 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Железница, Общ. Столична:  Белишако, М.Запальето 29150.7110.1192, Местн.Елата, Местн.Пържови Кошари, ПИ 29150.7110.973, Тупанкови Кошари

На 09.05.2019 г. /08:30 - 16:30 ч.; 09:00 - 11:00 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Плана:  56624.7202.153, Ix - 6, XVI-58, В.З.Кантона, М. Църна Трева, махала Горна Календарова, махала Джамбова, махала Календарова, махала Кьосева, махала Манчева, махала Масова, махала Новачка, махала Риджова, махала Тодорова, махала Чорбаджийска, махала Бурнаска, махала Велчева, махала Славкова, махала Турмачка, махала Чаршийска, ПИ 976, УПИ Ііі-31, Кв.11

На 09.05.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ -  Панчарево:  Беликата, Вилна Зона Беликата, Невен/В.З.Беликата/, Роза/В.З.Беликата/, Синигер/В.З.Беликата/, ХІХ-299, Ягода/В.З.Беликата/

На 10.05.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Долни Пасарел:  Акация, Белия Камък, Божур, Борова Гора, Вец Пасарел, Вилна Зона Пасарелско Езеро, Върба, Детелина, Дъбова Кория, Иглика, Искър, Кап. Петко Войвода, Минзухар, Момина Скала, Ракита, Русама/6-та/, Самоковско Шосе, Урвич, Хризантема/8-ма/, Щъркелови Гнезда

© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys