РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Текущ ремонт и поддържане на пътна настилка - 10.05.2019 г.

На 10.05.2019 г. ще бъде извършен текущ ремонт  и поддържане на пътна настилка както следва:

  1. С.ПАСАРЕЛ УЛ. ВЕЦ ПАСАРЕЛ; УЛ.БЕЛИЯ КАМЪК - ВИД СМР:  ФРЕЗОВАНЕ И ПОДГОТОВКА
  2. С.ЖЕЛЕЗНИЦА УЛ.МАНАСТИРИЩЕ - ВИД СМР: ФРЕЗОВАНЕ И ПОДГОТОВКА
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys