РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Текущ ремонт и поддържане на пътна настилка - 03.06.2019 г.

На 03.06.2019 г. ще бъде извършен текущ ремонт  и поддържане на пътна настилка както следва:

  1. С.ЛОЗЕН УЛ.ПРОГОНО И УЛ.ОБРЕТЕНИЦА - ВИД СМР: НАПРАВА ПЪТНА ОСНОВА,РЕДЕНЕ НА БОРДЮРИ, ПОДГОТОВКА И АСФАЛТ
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys