РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Текущ ремонт и поддържане на пътна настилка - 23.07.2019 г.

На 23.07.2019 г. ще бъде извършен текущ ремонт  и поддържане на пътна настилка както следва:

  1. С.ЛОЗЕН УЛ.МАСЛАРИЦА - ВИД СМР:  ФРЕЗОВАНЕ И ПОДГОТОВКА 
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys