РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Планирани прекъсвания на електрозахранването 04.11.2019 г. до 08.11.2019 г.

Община ПАНЧАРЕВО  

На 06.11.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 07.11.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: 3-ти Март

На 06.11.2019 г. /08:30 - 17:00 ч./   На 07.11.2019 г. /08:30 - 17:00 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: 3-ти Март, Буйновско Ждрело 24 Вила, 24 Вила, 24 Вила, 24 Вила, В.З Калугерово Ливаде, В.З.Калугерово Ливаде ПИ 3202, В.З.Шумако УПИ ХVііі-2976, Кв.2, Вилна Зона Калфин Дол Вила, 34 Ул.1-ва, М Калугерово Ливаде, Вилна Зона Шумако, М.Калугерица, М.Калугерица ПИ 2162, М.Калугерица УПИ 2433; ПИ 04234.6938.2433.

На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 07.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Герман: 14831, 6506, 427, 14831.6506.417/14831.6506.418, 14831.6506.420 В.З Терасите, 14831.6506.421, 14831.6507.2468, 14831.6507.42, 14831.6507.5534 местност Терасите, 14831.6540.28 Приемник на Ел.Енергия, 14831.6541.652, 425 М. Терасите, В.З. Терасите ПИ 14831.6506.393, Герман, М. Смреката, М.Терасите ПИ 14831.6505.430, Месност Терасите, местност Зимника Къща, Вила, местност Смреката 6, 11, ПИ 7, местност Терасите ПИ 14831.6507.1, Пи-14831.6506.5357.1, УПИ14831л6506л429, Хан Аспарух/29-та/ 1, Явор/9-та/

На 06.11.2019 г. /08:30 - 17:00 ч./   На 07.11.2019 г. /08:30 - 17:00 ч./ -  Панчарево: 04234.6930.61, В.З Шумако, II-167, 236, Кв.6-,, Калфин Дол, 28

На 06.11.2019 г. /08:30 - 17:00 ч./   На 07.11.2019 г. /08:30 - 17:00 ч./ -  София: 1-ва 18а, 22 В.З.Калфин Дол-Бистрица, 27 Ул.1-ва Отклонение Кв.4, 2-ра /Кв.Мал.Долина-Студентски Град/ №9, 71-ва /Кв.Симеоново/ 74, 74-та 12, Бистрица М. Калугерово Ливаде, В.З. Калфин Дол Ул. Полежан, В.З. Калфин Дол, Ул. Правец, В.З.Калфин Дол ПИ 11985, Вилна Зона Калфин Дол, Зелен Бор /Кв. Симеоново/ 10, 15, 8, 13, 17, 7, 2, 4, 3, 6, 9, 12, 11, Калугерица С.Бистрица, Вила, М.Калфин Дол УПИ I-175 Кв.20, Манастирски Ливади Вила, Симеоново 21-24 Калугерско Ливаде, Симеоновско Шосе 204, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/ Вила, 14 Калфин Дол, 412, Вила, 232, 204а, 242, 234, 384, 230, 218, 267, 222, 202, 269, 220, 216, 208, 234а, 238, 233, 206, 200, 212, 237, С/У Ул1, Синьо Лято/1-ва/ /Кв. Симеоново/ 16, 34, 8, 24, 12, 10, 5, 9, 6, 28, 4, Шумако / Симеоново В.З.Калфин Дол УПИ Іх Кв.1, 12, 15, 17, Вила №18, Вила, УПИ CxII, УПИ 10, Къща, Вила, Бистрица - Калфин Дол, Вила

На 06.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 07.11.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Самоковско Шосе 32а

На 06.11.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./   На 07.11.2019 г. /08:15 - 16:30 ч./ -  София: Симеоновско Шосе 271

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys