РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Планирани прекъсвания на електрозахранването 18.05.2020 г. до 22.05.2020 г.

На 19.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ На 22.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: 04234.6950.3084, в.з. Градище


На 19.05.2020 г. /14:30 - 17:30 ч./ - Панчарево: вилна зона Градище 15 Къща, Къща, Вила, Вилна зона Ловджийска Чешма Вила, 5, 17 Вила, 28, УПИ XXXV-745, Кв.2, 45, Детски Град, ул. Ловджийска Чешма 58а, 23, 54, 1, Местност Граовище ПИ 55419.6709.211, ул. Ралица/В. З.Градище/ 24, ул. Ружа/В. З.Градище/


На 19.05.2020 г. /14:30 - 17:30 ч./ - София: Панчарево, Стоп. двор, Панч. Бистр.път


На 19.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ - Панчарево: Беликата Вила, 10, 1, в.з. Градище Идент.042346950625, в.з. Косанин дол П-Л ІV-197, Кв. 2, вилна зона Беликата УПИ ХІІІ-672, Кв.6, УПИ VІІІ- 268 Кв. 9, УПИ 7-288 Кв. 17, Кв. 1 УПИ 3-3, Кв. 10 УПИ 9-270, УПИ 19-16 Кв. 1, УПИ XX-245 Кв.16, Вила, 1, УПИ VІ-228 Кв.16, 2, УПИ ХІ- 255, Кв.18, Кв. 18 УПИ 12-256, Къща, УПИ VІІІ - 271, УПИ III-3 Кв.1, Вила №7, УПИ ХVІ - 239 Кв.16, при Казана, УПИ 5-201 Кв. 15, УПИ ІІ - 78 Кв. 9, Кв.5 УПИ 3-64, УПИ XVI-282 Кв.10, УПИ ХХІІ-590 Кв.16, П-Л 4980 Кв. 9, УПИ ХІV-85 Кв.9, Кв. 16 УПИ 15-238, Кв. 1 Парцел 22, Кв. 6 УПИ VІ -70 УПИ-ХІХ-95 УПИ, УПИ 8 Кв. 3, ПИ 55419.6708.281.1, ул. Невен 19, Кв.1 УПИ ХІІ-11, Кв.16 УПИ XI- 235, УПИ 25-240, Кв. 16, Кв. 6 УПИ 21-97, Кв. 10, Парцел І , Имот 278, Парцел XV-14 Кв. 1, Вилна зона Градище ПИ 04234.6950.550, ул.1- ва 10, ПИ 1965, 22, ул.6 УПИ ХИТ 4097, 11, 24, Къща, Вила, вилна зона Ловджийска Чешма Вила, ул. Деница/в.з.Градище/ 26, 14, 9, 22, Детски Град Вила, ул. Зорница/в. з. Градище/ 26, 30, Косанин Дол, Местност Косанин Дол УПИ 19-308 Кв. 29, ул. Младежка/в. з. Градище/, ул. Невен/в. з. Беликата/ 22, 69, ул. Роза/в. з.Беликата/ 5, ул. Ружа/В. З.Градище/ 3, ул. Синигер/в. з.Беликата/ 12, ул. Сълзица /в. з.Градище/ 18, ул. Тинтява /в. з.Градище/ 13, ХІХ-299, ул. Явор /6-та/Къща, ул. Ягода /в.з.Беликата/ 43


На 19.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ - София: в. з. Косанин Дол УПИ XX-305, Местност Косанин Дол Вила, ул. Ралица 10


На 20.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ - Панчарево: ул. 22-ра 1, вилна зона Градище, Къща, Вила, 2 Вила, Вила, УПИ IX-1014 Кв. 3, ПИ 2970, Къща, Вила, ул. Деница/в.з.Градище/ 6, ул. Младежка /в.з.Градище/ 2, 10, 31, 9, 5, Вила, ул. Незабравка /в. з.Градище/ 15, 23 Вила, Ралица /в.з.Градище/ 6, ул. Тинтява /в.з.Градище/ 9, ул. Топола/в.з.Беликата/


На 20.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ - София: Местност Косанин Дол Вила, Вила


На 22.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ - Панчарево: Беликата Вила, 10, 1, в.з. Градище, Идент. 042346950625, в.з. Косанин Дол П-Л Іv-197, Кв.2, вилна зона Беликата УПИ ХІІІ-672, Кв.6, УПИ VІІІ- 268 Кв. 9, УПИ 7-288 Кв. 17, Кв 1 УПИ 3-3, Кв. 10 УПИ 9-270, УПИ 19-16 Кв. 1, УПИ XX-245 Кв.16, Вила, 1, УПИ VІ-228 Кв.16, 2, УПИ ХІ- 255, Кв.18, Кв. 18 УПИ 12-256, Къща, УПИ VІІІ - 271, УПИ III-3 Кв.1, Вила №7, УПИ ХVІ - 239 Кв.16, при Казана, УПИ 5-201 Кв. 15, УПИ ІІ - 78 Кв. 9, Кв. 5 УПИ 3-64, УПИ XVI-282 Кв.10, УПИ ХХІІ-590 Кв.16, П-Л 4980 Кв. 9, УПИ ХІV-85 Кв.9, Кв. 16 УПИ 15-238, Кв. 1 Парцел 22, Кв. 6 УПИ VІ -70 УПИ-ХІХ-95 УПИ, УПИ 8 Кв. 3, ПИ 55419.6708.281.1, ул. Невен 19, Кв.1 УПИ ХІІ-11, Кв.16, УПИ XI- 235, УПИ 25-240 Кв. 16, Кв. 6 УПИ 21-97, Кв. 10, Парцел І , Имот 278, Парцел XV-14 Кв. 1, вилна зона Градище 15 Къща, Къща, Вила, вилна зона Градище ПИ 04234.6950.550, ул.1- ва 10, ПИ 1965, 22, ул.6 УПИ Хит 4097, 11, 24, Къща, Вила, вилна зона Ловджийска Чешма, Вила, 5, 17 Вила, 28, УПИ XXXV-745, Кв.2, 45, Вилна зона Ловджийска Чешма, Вила, Деница/в. з.Градище/ 26, 14, 9, 22, Детски Град, Детски Град Вила, ул. Зорница/в. з. Градище/ 26, 30, ул. Косанин Дол, ул. Ловджийска Чешма 58а, 23, 54, 1, Местност Граовище ПИ 55419.6709.211, Местност Косанин Дол УПИ 19-308 Кв29, Младежка /в. з.Градище/, Невен/в.з.Беликата/ 22, 69, ул. Ралица/в. з.Градище/ 24, ул. Роза/в.з.Беликата/ 5, ул. Ружа/в.з.Градище/, ул. Ружа/в.з.Градище/ 3, ул. Синигер/в.з.Беликата/ 12, ул. Сълзица/в.з.Градище/ 18, ул. Тинтява/в.з.Градище/ 13, ХІХ-299, ул. Явор /6-та/ Къща, ул. Ягода /в. з.Беликата/ 43


На 22.05.2020 г. /15:01 - 17:30 ч./ - София: в. з. Косанин Дол УПИ XX-305, Местност Косанин Дол Вила, Ралица 10, Панч. стоп.двор, Панч. Бистр.път

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys