РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на София-град за периода 20.07-24.07.2020 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 20 юли – 24 юли 2020 г, включително:

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

София-Град
Община Банкя
На 20.07.2020 г./09:01 - 13:16 ч./ - Банкя, Общ. Столична: в.з. Градоман , Детелина Кв. Градоман, 9, 31, 3, 13, 27, 21, 12, 17, 29, с/у 19, 34, 14, 33, 23, 11, 19, Заря 1, Копривщица 14, 3, 10а, 12, 6, 8, 5, 16, 1, 9, 7, Кракра 23, 29, 41, 32, 25, 37, 32а, 35, 18, 39, 34, 21, 33, 14, 12, 33а, 16, 34а, 22, 20, 27, 36, 10, 30, 31, Мальовица/Комсомолска/ 14, 8, 2, 12, 6, 4, 6а, 10, 12а, 6б, Огражден 5, 17, 18, 6, 29, 3, 16, 11, 9a, 2, 4, 31, 13а, 3а, 33, 9, 35, 10а, 21, 23, 22, 27, 1, 8, 7, 15, 14, 19, Приморска 9, 4, 2, 6, 5, Хан Кардам 2а, 2, 3, Хан Крум 17, 5, 6, 13, 25, 18, 1, 19, 21, 7, 15, 4, 2, 8, 10, 11, 14, 16, 12, 23, 3, 9, Хан Омуртаг 1
На 20.07.2020 г./09:01 - 13:16 ч./ - София: Мальовица 4 Кв. Градоман
Община Витоша
На 20.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ - Владая: 22-ра , Академик Петко Стайнов 19, 12, 21, 23, 14, 9, 13, 15, 17, 1, 16, 8, 4, 22, 5, 2, 10, 20, 18, Бели Брег 8, 4, 1, 3, 6, Боровинка 5, 14, 12, 17, 11, 9, 19, 10, 15, 7, Малка Поляна 1, 5, Приплат 33, 21, 7, 11а, 15, 19, 17, 30, 27, 20, 12, 6, 5, 10, 34, 2, 26, 2 Пр, 28, 9, 14, 32, 35, 11, 31, 22, 13, 24, 9а, 8, 25, 4, 3, 29, 15а, Равнище 50, 8, 38, 20, 13, 17, 2, 46, 34, 25, 40, 36, 1, 9, 24, 11, 54, 12, 15, 6, 28, 4, 30, 32, 10, 19, 7, 48, 18, 52, 5, 22, 26, 3, Тополите 12, 8, 5, 13, 1, 6, 7, 10, 9, 15, 16, 17, 3, 4, Чаладинка 24
На 20.07.2020 г./08:46 - 16:30 ч./ - София: 684-та/Витоша/ 20, 1, 5, 3, 4, УПИ XII-421, Кв.9, 689-та/Витоша/ 26а М.Мала Кория, 2, 11, УПИ XIII-402, 18, 16, 26, 10, 14, 28, 12, 28г, 15, 695-та/Витоша/ 8, 18, 26, 14, XV-731 За Жс , М. Мала Кория Кв.5 УПИ 9-365, М.Мала Кория Ул.684, Мала Курия 56, 33, 43а, 37а, 26, 25, 43, 14, 34, 29а, Вила, 20, 31, 4 / Ул.684 №2/, 27, 4, 54, 64, 32, 38, 35, 3, 39, 58, 40, 10а, 84, 49, 18, 41, 36, 29, 30, 22, 42, 62, Кв.3, 50, 70, 66, Местн.Мала Кория , Местност Черния Кос 10, Кв.5, 70, 6, УПИ VІІ-81, Кв.5, XV-93 Кв.4 №68134.1897.93.2, 40, 17, 37, 8, 33, 29, Вила, УПИ VIII- 365, Кв. 5 , УПИ VІІ-404, Кв.2 , УПИ ХV-399 Кв.3 М.Мала Кория , Цар Борис III/Девети Септ. 509
На 20.07.2020 г./09:00 - 15:30 ч./ - София: Българска Легия 2б, 6е, Казбек 3-4-5, 58, 60, 62, Кедьр 3, Пирин 63, 71, 71а, 71б, 77, Проф.Велизар Велков 25, 33, Ралевица 84
На 20.07.2020 г./09:01 - 12:16 ч./ - София: Ген. Суворов 5, Казбек 8, 12б, 10, 1, 12, 12б, Слънце 10, 8, 2, 4, 6, Слънце /Драгалевци/ 2, Цар Борис III/Девети Септ. 171, 177, 169, 195, 181, 167
На 20.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ - София: Бояна , България Околовръстен Път №1, Бяло Поле Кв.32, Околовр.Път 1, Василашко Езеро 65, 50, 48, 67, 57, 34, 60, 71, 55, 51, 42, 56, Войнишко Въстание 2, 35 ул. Превалски Езера, Майстор Алекси Рилец/664/ 31, 37б УПИ V-1188, Кв.66, 33, Майстор Д.Софиянлията/666/ 8, Майстор Мил.Радомирец/667/ , Майстор Павел От Кримин/665 31, 35, 21, 33, 25, 27, 23, 29, Манастирски Ливади-Запад УПИ І -450 452 Кв 72, Околовръстен Път 13, 15, Околовръстен Път, УПИ XXIX , Офелиите /Владая/ , Ралевица 69а, Кв.72, 57
На 20.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ - Владая: Алеко Константинов/К.Димитр 7а, Балабановец 1, Боровинка 4, Калиница 5, 3, 4, 1, Любомир Миланов 20, 17, 34, 33, 32, 16, 29, 27а, 25, 33а, 18, 27, 30, 31, 22, Сребрист Бор 2, Сърна 10, 11, Шипето 4, 7, 5, 2, 6, 3, 8, 9, 1
На 20.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ - София: Грамос 6, 2, 4, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Планинец 1, 7, Преки Път/Димитър Монов/ 85, Райска Градина/Аврора/ 18, 29, 3, 23, 36а, 39, 20, 20 А, 28, 40, 34, 21, 27, 9, 36, 15, 9а, 24 2, 30, 39а, 35, 37, 32, 19, 14, 31, 1, 25, 18а, 16, 24, 5, 38, 42, 22, 16а, 24 1, 7, 17, 33, Цар Борис III/Девети Септ. 285, 283, 279в, 281
На 21.07.2020 г./08:15 - 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./08:15 - 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:45 - 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:45 - 16:30 ч./ - София: Местност Черния Кос 10, Кв.5, 70, 6, УПИ VІІ-81, Кв.5, XV-93 Кв.4 №68134.1897.93.2, 40, 17, 37, 8, 33, 29, Вила, Цар Борис III/Девети Септ. 509
На 21.07.2020 г./08:46 - 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ - София: 684-та/Витоша/ 20, 1, 5, 3, 4, УПИ XII-421, Кв.9, 689-та /Витоша/ 26а М.Мала Кория, 2, 11, УПИ XIII-402, 18, 16, 26, 10, 14, 28, 12, 28г, 15, 695-та /Витоша/ 8, 18, 26, 14, XV-731 За Жс , М. Мала Кория Кв.5 УПИ 9-365, М.Мала Кория Ул.684, Мала Курия 56, 33, 43а, 37а, 26, 25, 43, 14, 34, 29а, Вила, 20, 31, 4 / Ул.684 № 2/, 27, 4, 54, 64, 32, 38, 35, 3, 39, 58, 40, 10а, 84, 49, 18, 41, 36, 29, 30, 22, 42, 62, Кв.3, 50, 70, 66, Местн.Мала Кория , УПИ VIII- 365, Кв. 5 , УПИ VІІ-404, Кв.2 , УПИ ХV-399 Кв.3 М.Мала Кория
На 21.07.2020 г./09:00 - 15:30 ч./ - София: Ралевица 101, 101а, 78, 81, 85, 85а
На 21.07.2020 г./09:01 - 14:16 ч./ - София: XII-913 Кв.122 , XXI-998, Kw.124 , в.з. Симеоново - Драгалевци УПИ-V256 Кв.122, Гергьовче/Драгалевци/ 18, 20, 7 Кв.122, 12 Кв.114 П-Л 1-250, Драгалевци Пл.4-241 К.В 115/, Драгалевци Север, УПИ VІІ-247, Драгалевци-разширение-Север УПИ XXXII-1109, Кв.116, Еловица /Кв. Драгалевци/ 12, 8, 16, Иван Милев 27, Илина Църква , Кимчовец 33, УПИ VІІ-952 Кв.124, 51, 24, 10а, 31, 124, УПИ ІV-261, Кв.114, Помпа, 22а, 23, УПИ ХІ-1016, Кв.124, 15, 22, 2, П-Л 1070 Кв.124, 8, Крушова Градина 160, УПИ VI-248, Кв.115
На 21.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ - София: Асен Георгиев/730/ 5, 4, 2 Строеж, 6, 8, 3, 1, 7, Боянска Китка/Кв.Бояна/ 4, Брезите 20, 15а, 16, 18, 10, 14, 17, Войнишко Въстание 2, 35 ул. Превалски Езера, Георги Войтех/734-та Витоша 3, 4, 3а, 10, 6, 1, 4а, Кикиш 2, 9, 7, 11, Краище /735-Витоша/ 4, Кумата 5, 12, 8, 6, 11, 45, 23, 41, 23а, 39, 14, 34, 47, 12а, 2, ул. 730, 30, 13, 18, 36а, 16а, 36, 31, 21, 23в, 16, 15, 35а, 17, 35, 32, 8 Оф.4, 26, 38, 33, 37, 19, 28, Офелиите /Владая/ , Подграмада 2, 17, 13, 15, 11а, 9, 11, 15а, 3, 7, Преки Път/Димитър Монов/ 25, Проф. Илия Йосифов 5, Севастократор Калоян/Алекса 9, 10, 5, 5а, 14, 12, 3, 6, 7, Сев.Калоян/Брезите/, 4, 2, 1, 8, Шишманова Конница/620/ 8, 5, 2, 3, 7
На 21.07.2020 г./10:46 - 13:00 ч./ - София: Вец Симеоново , Околовръстен Път
На 21.07.2020 г./12:01 - 16:16 ч./ - София: Бояна 1 Резиденция, Буките 3, 8а, 6, 10а, 4, 9, 7а, 10, 1, 1а, 5, 4а, 7, 8, Бъкстон 1, Василашко Езеро 23, Даскал Стоян Попандреев 12, 8, 010, 14, 4, 2, Копитото 2, 4, 1, 3, 5, Кумата 2а, 4, 10, 5, 1, 13 Кв. Бояна, 3, 6, Околовръстен Път , Поп Евстати Витошки /Бр.Бък 5, 9, 11, 1, 19, 15, 17, 13, 7, Ралевица 26, 45, 53, 41, 28, 30а, 28а, 43, 49 Кв.Бояна, 47, 51, 30, 32, 34
На 22.07.2020 г./09:00 - 15:30 ч./ - София: Ралевица 85а, 85б, 85в, 87
На 22.07.2020 г./09:01 - 12:16 ч./ - София: Асен Георгиев/730/ 5, 4, 2 Строеж, 6, 8, 3, 1, 7, Бояна 1 Резиденция, Боянска Китка/Кв.Бояна/ 4, Брезите 20, 15а, 16, 18, 10, 14, 17, Буките 3, 8а, 6, 10а, 4, 9, 7а, 10, 1, 1а, 5, 4а, 7, 8, Бъкстон 1, Бяла Мура 4 в.з. Стадиона Драгалевци, в.з. Симеоново - Драгалевци - Стадиона/, Василашко Езеро 23, Георги Войтех/734-та Витоша 3, 4, 3а, 10, 6, 1, 4а, Даскал Стоян Попандреев 12, 8, 010, 14, 4, 2, Драгалевци Под Стадиона Кв. 149/, Под Стадиона, Под Стадиона Кв.147 П-Лх1 735/, Под Стадиона Кв.148/, 5а Ул.Проф.Стойко Стойков №5а, Кв, 148 Пл.11-1234/, 8 Ул.Бяла Мура 8, Кикиш 2, 9, 7, 11, Копитото 2, 4, 1, 3, 5, Краище /735-Витоша/ 4, Кумата 5, 12, 8, 6, 11, 45, 23, 41, 23а, 39, 14, 34, 47, 12а, 2, ул. 730, 30, 13, 18, 36а, 16а, 36, 31, 21, 23в, 16, 15, 35а, 17, 35, 32, 8 Оф.4, 26, 38, 33, 37, 19, 28, Кумата 2а, 4, 10, 5, 1, 13 Кв. Бояна, 3, 6, Околовръстен Път , Подграмада 2, 17, 13, 15, 11а, 9, 11, 15а, 3, 7, Поп Евстати Витошки /Бр.Бък 5, 9, 11, 1, 19, 15, 17, 13, 7, Преки Път/Димитър Монов/ 25, Проф. Илия Йосифов 5, Проф.Стойко Стойков , Ралевица 26, 45, 53, 41, 28, 30а, 28а, 43, 49 Кв.Бояна, 47, 51, 30, 32, 34, Севастократор Калоян/Алекса 9, 10, 5, 5а, 14, 12, 3, 6, 7, Сев.Калоян/Брезите/, 4, 2, 1, 8, УПИ XII-1735, Кв.147 , Шишманова Конница/620/ 8, 5, 2, 3, 7, Под Стадиона Драгалевци
На 22.07.2020 г./09:01 - 14:16 ч./ - София: 1-Ва УПИ ІІІ -1763 Кв 146 Мк. Вада, 1654, 2159 , Акад.Петър Динеков/445-та/ 17, 6 Кв.144 Под Стадиона, Кв.147/, Бяла Мура в.з. Киноцентъра-І Част, Веселие/Драгалевци/ 1 Под Стадиона, Драгалевци Под Стадиона, Кв.149 Имот VІІ-1273/, Под Стадиона / Кв.47/, Кв.147 П-Л - ІІ/, Под Стадиона Драгалевци/, П-Л ХХV - 1459 Кв.147/, Къпинка 18в, 6в, 18а, 18б, 6а, Проф.Александър Райчев/Кв.Витоша/ 2б, УПИ VІ-1171, Кв.149 , Черни Връх Зад М-Н Фантастико На Бул.Ч.Вр
На 22.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ - София: Войнишко Въстание 2, 35 ул. Превалски Езера, Дрян/643-та/ 9б, 9в, Офелиите /Владая/ , УПИ XV-2083, 2086
На 22.07.2020 г./09:16 - 12:00 ч./ - София: Братя Бъкстон 26, Бъкстон 23, 23, 21
На 22.07.2020 г./09:30 - 15:30 ч./ - София: Боженци/Никола Паликарски/ 2, Войводина Могила 70а 58, 66, 70а, Звездица/Георги К.Дим./ 6, 11, Комините 4, Полк.Стойно Бачийски/Филип 51
На 23.07.2020 г./08:46 - 16:16 ч./ - София: Войводина Могила 53б, 53 Б, 51, 53 А
На 23.07.2020 г./09:00 - 15:30 ч./ - София: Ралевица 83, Родопски Извор 64а, 66, 98а, Света Екатерина/Катюша/ 78, Тодор Каблешков 10, 13, 49, 53, Фердинанд Урбих 1, Христо Иванов - Големия 11, Цар Борис III/Девети Септ. 161, 163, 183, 195, Чучулига 8, Юнашка Песен .
На 23.07.2020 г./09:01 - 12:16 ч./ - София: 1-Ва Ул.Симеоновска 16, 10-та /Кв.Симеоново/ 3, 14, 8, 2а, 10, 7, 9, 2, 12, 4, 6, 11-та /Кв.Симеоново/ 5, 13-та /Кв.Симеоново/ 2, 3, 8, 12, 1, 4, 5, 6, 14-та /Кв.Симеоново/ 3 Сладкарска Раб, 19, 22, 15б, 20, 16-та /Кв.Симеоново/ 10, 4 ул. Боян Ничев 4, 15, 12, 17а, 11, 6, 9, 17, 14, № 13, 16, 17-та /Кв.Симеоново/ 4, 8, 2, 6а, 6, 5, 3, 20-та /Кв.Симеоново/ 8, 6, 10, 4, 5, 21-Ва /Кв.Симеоново/ 5, 22/Кв.Симеоново/ 31, 29, 27, 6-та /Кв.Симеоново/ 10а, 7-ма /Кв.Симеоново/ 6, 9-та /Кв.Симеоново/ 17, 24, 32, 14, 17а, 8, 33, 2 Трафопост 9, в.з. Симеоново - Драгалевци , в.з. Сим.-Драг.Упи XII-1199 , Драгалевци Вила, Дядо Йоцо 5-А, Жасмин 18, 26, Златен Век 30, 39, 11, 43, 4, 21, 12, 19, 20, 15, 26, 23, 28, 18, 13а, 35, 41, 13, 31, 22, 2, 10, Никола Пиколо 4а, Проф. Боян Ничев 3, Симеоново 3а Ул.21, 6 Ул.21, Симеоновска 23, 22, 28, 27, 19, 15, 18, 24, 18а, 29, 17, 14а, 16, 20, 26, 14, 25, 15а, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/ 22, 140, УПИ XV-738, 737, Кв.25
На 23.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ - София: Войнишко Въстание 2, 35 ул. Превалски Езера, Офелиите /Владая/
На 23.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ - София: 82-ра /Кв.Симеоново/ 2, 17а, 2 Св.Магдалина, Грамос 6, 2, 4, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Планинец 1, 7, Преки Път/Димитър Монов/ 85, Райска Градина/Аврора/ 18, 29, 3, 23, 36а, 39, 20, 20 А, 28, 40, 34, 21, 27, 9, 36, 15, 9а, 24 2, 30, 39а, 35, 37, 32, 19, 14, 31, 1, 25, 18а, 16, 24, 5, 38, 42, 22, 16а, 24 1, 7, 17, 33, Света Магдалена 19, Света Магдалина 82, Ул.60 Края, 73а, 74, УПИ III-107 Кв.30 , Цар Борис III/Девети Септ. 285, 283, 279в, 281
На 23.07.2020 г./09:31 - 16:16 ч./ - София: Ген. Суворов 96, Преки Път/Димитър Монов/ 60, 92, 16-18, 16
На 23.07.2020 г./12:01 - 16:16 ч./ - София: Иван Сусанин 9, 110, 4-10 108, 7 9, 5, 12, 7, 108, 16, 12, 19, 110, 18, 5а, 7-8, Кота 1050 37, 25, 33б, 31, 18, 35 Къща, 23, 26, 19, 39, 41, 24, 25а, 18, 15, 28, 35, Маринковица 2б
На 24.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ - София: 619-та, Бръшлян /620-та/ 1, 3, 3а, Букара /Дим.Грънчаров/ 14, 21, 18а, 27, 25б, 20а, 13а, 24 А, 17, 18, 22, 25, 16, 19, 29, 24, 27 А, 23, 20, 15, Бъкстон 24, 27, 26, 28, 29, Бял Равнец /621-ва/ 2, 5а, 5а, 3, 1, 5, Войнишко Въстание 2, 35 ул. Превалски Езера, Клек /618 /616/ 9, 11а, 8, 11, 8, 13, Морени /Червена Искра/ 12, 10, 11, 3, 6, 9, 7, 4, 12а, 8, 2, 7, 15, 13, Офелиите /Владая/ , Петко Войвода 14, 25, 13, 9, 19, 19, 17, 11, 15, 23, Пирин 10, 29, Прохлада 18в, 18а, Сребриста Липа /630-та/ 6а, 6, 12, 24, 21, 16а, 22, 2, 18, 10, 8, 11, 20, 24, 16, 7, 26, 15, 13, 17, 11, 9, 17, 14, 19, Студен Кладенец 26, Тис /619-та/ 3, №1, 2, 1, Юнашка Песен 28, 24
Община Връбница
На 20.07.2020 г./09:45 - 12:30 ч.; 13:31 - 16:30 ч./ - София: 366-та /Връбница/ 3, 372-ра/Връбница/ 5, 4, 6, 7, 8, 3, 12, 381-Ва/Връбница/ 1, 2, Антон Кецкаров 42, Братя Станиславови 35, 59, 70, 65, 54, 69, 60, 42, 72, 51, 46, 39, 38, 74, 49, 76а, 37, 68, 53, 55, 57, 57б, 61, 53а, 76, 45, 47, 63, Връх Манчо 1, 1, 2, О 1, 1, Модерно Предградие 1, 2б, До 1, 1, 2, 1, Пи 68134.2822.755 , Светла 23, 22
Община Изгрев
На 21.07.2020 г./09:00 - 16:00 ч./ - София: Антон П.Чехов 69, Асен Пейков 36а, 4, Атанас Далчев/Коларовска/ 11, Бул.Драган Цанков Т. 597 По Дог Со , Дианабад Пред 47-48, 56, 47-48, 60, 56, 57, 48, 1 56, Дианабад 18а, 18, 4, 19, Тп Бл.4, 19, 13а, Дианабад 48, 47, 60 - Маг. За Компютри, 47-48, 57, 60, Дианабад 42а, 42 А, 41, 42а ул. Св Пимен Зографски, 41, Дианабад 28, 1 До Бл.28, 29, 37, 30, 24, 28, 29в, 36, 34, 28, Димитър Л.Гичев 7, Драган Цанков 10
На 20.07.2020 г./09:00 - 16:00 ч./ - София: Никола Мирчев 37, 33, Изток-Юг
На 20.07.2020 г./09:00 - 19:00 ч./ - София: Незабравка 5 50, До Бл.1, 3 49, 7 51, 1, 1 1
На 21.07.2020 г./00:01 - 00:16 ч./ - София: Дианабад Трафопост, 31б, 33 А, 33, 33б, 30, 30, 27, 30, 61, 31, 29, Помещение Към Тп С Д№ 11-57, 31б, 33а, 35, 33, До 30
На 21.07.2020 г./09:00 - 19:00 ч./ - София: Майор Юрий Гагарин 20, 17, 18
Община Илинден
На 20.07.2020 г./09:00 - 16:30 ч./ - София: Илинден 72 А ;77 А ;77 Б ;78 А
На 21.07.2020 г./09:00 - 16:30 ч./ - София: Илинден 72 Б ;73 Б ;74 Б ;76 А ;76 Б ;78 Б
На 21.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ - София: Захарна Фабрика 2, 1 5, 14, 12, 120, 1, 5, 13
На 22.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ - София: Захарна Фабрика 33, 49, 122, 22, 23, 21, 20, 7, 8, 51, 7 Партер, 50, 15, 16, 124, УПИ Іv Кв.3 М. Нпз Захарна Ф-Ка, 8, 6, 48, 7, 15, 128, 32, 21, 24, 16, 31, 126, 6, Кукуш/Кирил Пчелински/ 34
На 22.07.2020 г./09:16 - 16:30 ч./ - София: Захарна Фабрика 20, 7, УПИ ІV Кв.3 М. Нпз Захарна Ф-Ка, 8, 15, 33, 48, 24, 31, 23, 32, 50, 51, 21, 16, 22, 7 Партер, 49, 6, Кукуш/Кирил Пчелински/ 34
На 23.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ - София: Захарна Фабрика 60, 59, 61, Зад 60, Кукуш/Кирил Пчелински/ 61, 34, 1 61, 1
На 24.07.2020 г./09:16 - 16:30 ч./ - София: Захарна Фабрика 63, 62
Община Искър
На 21.07.2020 г./09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 2 Бл. 216 Б, Дружба 2 Бл. 218 А
На 22.07.2020 г./09:00 - 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 2 Бл. 209 А, Дружба 2 Бл. 215 А, Дружба 2 Бл. 218 А, Дружба 2 Бл. 216 Б
На 23.07.2020 г./09:31 - 14:00 ч./ - София: Бусманци Стоп.Двор
На 24.07.2020 г./09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 2 Бл. 209 А, Дружба 2 Бл. 215 А
На 24.07.2020 г./09:31 - 14:30 ч./ - Казичене: 3-ти март №20 , Стопански двор 22
На 25.07.2020 г./09:00 - 16:00 ч./ - София: Дружба 2 Бл. 218 Г, Дружба 2 Бл. 215, Б, Дружба 2 Бл. 217 Б
Община Красна Поляна
На 20.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ - София: Александър Стамболийски 265 65, Разсадника 65, 65
На 22.07.2020 г./09:00 - 16:30 ч./ - София: Илинден 13 10 ;13 12 ;13 4 ;13 6 ;13 8 ;14 3 ;14 5 ;14 7 ;14 9
На 23.07.2020 г./09:00 - 16:30 ч./ - София: Илинден 16 1 ;16 11 ;16 3 ;16 5 ;16 7 ;16 9
На 24.07.2020 г./09:00 - 16:03 ч./ - София: Илинден 10 А ;10 Б ;10 В ;10 Г ;10 Д ;10 2
Община Красно Село
На 21.07.2020 г./10:00 - 16:16 ч./ - София: Ворино/Ат.Дамянов/ 41, 49, 57, Красно Село Бл.13 Вх. В, Родопски Извор 1 Вх. Б, Света Марина /Бандера/ 33
На 22.07.2020 г./10:00 - 16:16 ч./ - София: Пирински Проход 37 Вх. А, Б, Природа 4а, Родопски Извор 43а
На 23.07.2020 г./10:00 - 16:16 ч./ - София: Борово Бл. 226 А, Б, В, Г, Д
На 24.07.2020 г./10:00 - 16:16 ч./ - София: Борово Бл. 225 Вх. Б, В, Г, Д
На 26.07.2020 г./09:31 - 14:30 ч./ - София: Акад. Иван Евстратиев Гешов 15
Община Кремиковци
На 20.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ - Бухово: 1 май 1
На 20.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ - София: Боримечката /Сеславци/ 5, 2, 3, 9, 1, 11а, ПИ 68134.8270.196, 13, 11, Г. С. Раковски 3 Кв.Сеславци, Георги С. Раковски /Сеславци/ 1, 8, 6, 2, 7, 4, 10, Кокиче /Сеславци/ 9, 11, 7, 6, Корбул /Сеславци/ 3, 1, 5, Митко Палаузов /Сеславци/ 5, 10, 2, 6а, 3, 4, 6, Стара Планина /Сеславци/ 25, 6, 17, Стефан Караджа /Сеславци/ 43, 45, 33, 39, 41, Хаджи Димитър /Сеславци/ 8, 1, 13, 6, 4, 5, 2, 4а, 7, 9, 3, 2 Кв.Сеславци-Строеж, Цанко Церковски /Сеславци/ 33, 26, 35, 28
На 25.07.2020 г./09:30 - 14:00 ч./ - София: Левски Зона В Бл.18 Вх. В , Левски Зона В Бл.19 Вх. А
Община Лозенец
На 20.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ - София: X-1268, Кв.63, Симеоновско Шосе 166, Симеоновско Шосе /Вол.Шосе/ 164, 97г, 152, 160, 90, 98, 166а, Вила 565, 166 Тдо Спа, 102, 84, 166 Он, 166 Ас, 166 Котле, 97а, 166, 94, 148, 100, 96а, 96, УПИ VIII-1268, Кв.63
На 20.07.2020 г./13:01 - 16:00 ч./ - София: Джеймс Баучер/Антон Иванов 60-64, 66, 60-64 Офис, 62-64, 60-64, 66, 62-64, Свети Св. Седмочисленици 17, 18 10, 6, 16, 14, 19, 15, 7, 12, 13, Свети Теодосий Търновски 44, Черни Връх
На 21.07.2020 г./10:31 - 12:00 ч./ - София: Евлоги и Христо Георгиеви 14, Крум Попов 12, Кокиче, 8 Крум Попов /Кокиче, 10, 8, 16, 6, 14, Милин Камък 8, 13, 10, 12, 15, 11, Момин Кладенец /Антон Недялк 3, 2, 5, 9, 1, Орфей 17, 2, 9, 5, 7, 3, 21, 19, 13, Розова Долина 2, 4
На 22.07.2020 г./13:01 - 15:30 ч./ - София: Кричим /Петко Енев/ 64, Майор Томпсън 118, 49 118, Никола Й. Вапцаров, Персенк 55 24, 119, 24, 24, До 119, 24б, ТП до 117, 61 24б, 24аа, Плачковица 117, Якубица 20, 20 24-Б, 20 24б1, 27, 20
На 23.07.2020 г./13:01 - 14:00 ч./ - София: Елин Пелин 43, 32, 41, Журналист /Йорданка Николов 1а, 1, Христо Смирненски 5, 3, Цанко Церковски 27, ъгъла с ул. Арх. Миланов, 6, 34, 29, 33, 36, 38, 31, 32
На 23.07.2020 г./14:31 - 16:00 ч./ - София: Добри Войников 17, 29, 27, 19, 15, 5, 31, 11, Христо Смирненски, 23, 3, 9, 13, 21, 25, Драган Цанков 10, 8, Сава Огнянов 2, 1, Христо Смирненски 1, 1а, Цанко Церковски 6, 23, 24, 20, 30, 7, 10, 19, 8, 15, 13, 18, 25, 28, 17, 22, 26, 21, 12, 11, 9, 12 Парт, 14-16, Янко Соф. Войвода 7
На 24.07.2020 г./09:31 - 11:00 ч./ - София: Кръстю Сарафов 30, 36, 34, 28, 32, Миджур 31, 29, Милин Камък 53, 41, 42, 43, 52, 49, 53а, 45 Маг, 39, 45, 51, Св. Наум/Трайчо Костов/ 31б, 33, 31а
На 24.07.2020 г./11:31 - 13:00 ч./ - София: Джеймс Баучер/Антон Иванов 34, Милин Камък 67
Община Люлин
На 21.07.2020 г./14:00 - 16:00 ч./ - София: Гранит 22, 35, 37, 26, 14, 39, 28а, 41, 29, 16, 15, 31, 23, 16а, 21, 30, Димитровград 37, 35, 21, Европа/Баба Парашкева/ 31, 31а, 6, 29 Магазин, 8, 15, 17, 15а, № 37, 13 Маг.За Фаянс И Стъкло, Иван Бойчев 11а, Кореняк 4а, 11, 11а, 12а, 3, 10, 1, 5, 2, 3а, 8, 6, 6а, 12, 4, 5а, Луи Пастьор/Сим.Дим.-Шабан/ 7, 6, 2, 1, 5, Люлин 10 5, Люлин 8 Одз 139, Майски Ден 22а, 23, 20б, 43 Книжарница, 24б, 19, 15, 22б, 24а, 17, 20, 23, 18, 43, 22, 45, 43, 25, Момково 6, 1 Ж.К.Люлин 10-Строеж, Партений Зографски /Ж.К. Люлин 10/ 14, 18, 35, Сливница 1, Тома Давидов 4, 6а, 1, 6, ул. Владимир Динчев 37, Цветница/Димитър Г.Марче/ 12а, 8, 11, 4, 12, 9, 8а, 13, 10а, 17, 19, 10, 15а, 13а, 14, 15, 11а, Череша 3а, 1, 3, 2
На 20.07.2020 г./09:00 - 16:30 ч./ - София: Люлин 8 400/380/Люлин/ 48 ;Гоце Делчев 57а ;Бл. 644 ;Бл. 643 А, Б
На 20.07.2020 г./09:30 - 15:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 - 15:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 - 15:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 - 15:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 - 15:00 ч./ - София: Люлин 9 981
На 21.07.2020 г./09:00 - 16:30 ч./ - София: Люлин 6 до 604 ;611 ;788 ;775
На 22.07.2020 г./09:00 - 16:30 ч./ - София: Люлин 8 3011-та/Люлин/ 7а ;Годеч/Гургулят/ 43-А, Б, В
На 23.07.2020 г./09:00 - 16:30 ч./ - София: Люлин 6 649 ;650 А ;647 ;619 ;620 ;606 ;608
На 24.07.2020 г./09:00 - 16:30 ч./ - София: Люлин 8 Гоце Делчев 112 ;Тодор Влайков 19 А, Б
Община Младост
На 21.07.2020 г./09:00 - 16:00 ч./ - София: Дианабад 33, 53, 58, 59
За Периода 22-26.07.2020 г./08:46 - 23:59 ч./ - София: Полигона ТП 5, Биц Изот
На 20.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ - София: Младост 3 1 314, 314, С/У319, До Бл. 319 Вх. 2, 319, 314, 321, 320
На 20.07.2020 г./09:30 - 16:00 ч./ - София: Младост 2 Блок 282 Вход А
На 21.07.2020 г./09:30 - 16:00 ч./ - София: Младост 2 Блок 282 Вход А, Младост 2 Блок 282 Вход Б
На 22.07.2020 г./09:30 - 16:00 ч./ - София: Младост 2 Блок 282 Вход Б
На 22.07.2020 г./09:30 - 16:16 ч./ - София: Младост 2 Блок281а Вх 1
На 23.07.2020 г./09:30 - 16:00 ч./ - София: Младост 2 Александър Малинов 80а, Младост 3 Блок 387а Вх 1
На 24.07.2020 г./09:30 - 16:00 ч./ - София: Младост 2 Блок 208 Вх 1 И 2, Младост 3 Блок 387а Вх 1
Община Надежда
На 23.07.2020 г./09:30 - 15:30 ч./ - София: 280-та /Връбница/ 2, 8, Йордан Хаджиконстантинов 90, 92, 88, Мартина Падина 4, Надежда 102, Надежда 3 332-Б, В, Г, 315-Б, Г, 319-Г, 333-Б, Г, 322-А, В, 325, 324, 330-Б, В, Д, 302
На 24.07.2020 г./09:30 - 15:30 ч./ - София: Екзарх Стефан /Георги Костов 15а, Лев Толстой 45, 46, 63, 43, 53, 40, Надежда 2 252-Б, В, Г, 250-А, Б, В, 253-В, Г, Д, 270-А, Б, В, Г, 254-А, Б, В, 249-А, Б, В, 255-А, Б, В, 272-Ж, Стражица 7
На 22.07.2020 г./09:30 - 15:30 ч./ - София: Надежда 1 114 Вх-Г

Община Овча Купел
На 20.07.2020 г./10:01 - 14:16 ч./ - Мало Бучино: Бор/9-та/ 25, Малобучински път/Ман.Дол/ 73, Милин Камък /в.з. Симоница/, Разсадника/в.з. Ман.Дол/ 4, Рила 21
На 20.07.2020 г./10:01 - 14:00 ч./ - София: 1-ва Кв. Суходол ПИ 877 Кв.7, М. Смърдан Им088040, Барите 533, Бъдеще 9а, 5, 9 /Суходолска, 4, 9, 7а, М.Падина, 1а, 7, 12, ПИ 1058 К.Л.351, Кирил Христов 47, 43а, 43, 53, 54, 68а, 64, 66, 55, 49, 68, 60, 62, 58, 56, 51, 45, 41, 70, 59, 61, 70а, 55а, 57, 76, 78, 74, 63, 72, Люлинска 3, 2, 6, 5, 4, 8, 7, 10, Местност Суходол Вила, Окол.път, Момина Сълза / Кв.Симеоново 48, 52, Момина Сълза / Кв.Суходол 19, 21, 50, 17, №48, 15, 44, 42а, Овча Купел М-Ст Барите УПИ 6-48 Кв374, Овче Поле 17, 21, 30, 32, 34, 17в, 28, 19, 11, Околовръстен Път Пи653, Местност Смърдан, Склад, Орех 21 Кв.Суходол, Пи 68134.4141, Смърдан, Суходолска 199 Гаражна База До Ф-ма Надин, 201 М.Падина, Траян Танев 10, 16, 32, 24, 21, 22, Суходолско Езеро 5, 1, 14, 14, 3, 3а, 9, 5, 8, 1б, 1, 4, 2, 2а, 6, 1а, 2б, 2в, 12, 7, 10, Трети март 2 Суходол, 6, 8, 14, 12, 18, 4, 10, 32, 24, 22, 28, 16, 18, 30, УПИ IX-229 Кв.1 , УПИ XLV-689
На 20.07.2020 г./10:01 - 14:16 ч./ - София: 1-Ва М.Шевовица Ул.Малина, М Равнище Пи089006 Суходол, Кв.Суходол Двора Апк, 68134, 4144, 53 , Бор Кв.1, 4 Мало Бучино, 31, 19, Веселин Бешевлиев 24, Игрище П-Л 24/878, П-Л, Йордан Бакалов-Стубел/419/ 16 М Шевовица П- Л050016, Липа в.з. Манилов Дол, 37 Мест. Манилов Дол, 17 М. Манилов Дол, М Малинов Дол , УПИ ІІІ-19, Кв 1 , М-Т Средни Рид-Суходол Пи 68134.3927.40, М.Малинов Дол , Малина / Симеоново 5, Малобученски Пътупи XV-133 кв.7 47, Малобучински Път 19, 94, 12, 9, 81 М.Манилов Дол, 24, 13, 21, До Язовира, 14, 53, Медвен/Маргарита Георгиева/ Имот №050010, Местност Голяма Могила ПИ 68134.4141.802, Местност Горен Смърдан Срещу Танковото, 20, Вила, 28, 4, 176, Местност Манилов Дол Вила, 252, 34а, Манилов Дол, Т.595036, 10, 39, 21, 92, 100, 43а, 32, 34, М.Шевовица Им.05007, 37, 64, 111, 9, 30, 154, Голяма Могила, До Колите, Строеж, 35, Вила, Голяма Могила, Местност Суходол Път За Банкя До Язовира, До Болницата, 26, Вила, До Язовира, До Болницата, Серумен Институт, Суходолско Шосе, Язовира до Суходол, Игрището, до Болница за Наркомани, Евр.Ливади, Местност Суходолско Землище Вила, Манилов Дол, 21, 71, Манилов Дол, Голяма Могила, Вила, Смърдан, Долен Смърдан, Николай Хрелков 16 Смърдан, Овча Купел М. Шевовица, М.Шевовица П-Л 50012, М.Шевовица, Орех №37, 35, Падина 17 Кв. Суходол, 18б К.Л.373, Равнище/Кв.Суходол/ 1, Равнище/Кънчо Стоилов/ Им.1056, Стр.Табло, Разсадника , Смърдан Вила, 15, 6, 15, 606, 20, 9, 58, 17 Вила, 34б, Станислав Ангелов Игрището, Суходол Кв.Манилов Дол 16-18, 1, Пи 1274, Суходолска 189, Суходолски Път Вила, Траян Танев №2, 1, 97, УПИ VIII-13, Кв.7 Малобучински път №63, УПИ-III-232, УПИ-X-153 Кв.3, Филиповци М. Манилов Дол- Шевовица, М. Манилов дол
На 20.07.2020 г./12:01 - 16:30 ч./ - София: Обиколна 104
На 22.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ - София: 647-ма/560/Овча Купел/ 3, 1, 5, 4, 7, 6, Кв.61, 8, 740-та/Овча Купел/ 5а, 747-ма/Овча Купел/ 1, 5, 2, 3, 749-та/Овча Купел/ 2, 1, 4, 5, 2а, 3, VIII-9969, Венец 1, Горна Баня УПИ ХLVІІ-989 Кв.55, УПИ XLVІІ-989 Кв.55, УПИ ІІІ-1147 Кв. 71а в.з. Г Баня, ул. Обзор №29, с/у ул.Обзор 52, Каменица 44, 48, 23, 60, 36 А, 58, 40, 36, 50, 31 Стр.Табло, 21, 54, 31, 38, 19, Каменица, УПИ IV-102, Кв.59, Лазур/Горна Баня/ и Обзор, М.в.з. Горна Баня , Невен/Горна Баня/ 7, 7, Никола Петков/П.Напетов/ 143а Подземен Паркинг, 51, 143а, Обзор 60, 34а, 44, 54, 36, 64, 59, 42, 51, 58, 34, 24, 40а, 48, Ст.с/у 48, 18, 28 Къща, 56, 54а, 52, 38, 28, 46, 65, 40, И 747, 53, 26а, 63, 26, УПИ-ІІІ-928 Кв.72, 61, Овча Купел , Софийска Панорама 11, 7, 11а, 7а, 5, 1, 9, София, Горна Баня, УПИ ХІІІ-57, Кв.28 , УПИ Xl-989.Кв.55 , УПИ XXIII-9970, Кв.59, УПИ ХХХ-1146, 1147, Кв.55, УПИ-I-1387, Кв.71а, Южен Парк 16
На 22.07.2020 г./12:01 - 16:16 ч./ - София: 764-та /Красна Поляна, Овча Купел, 767-ма/Овча Купел/ 6, 1, Белите Борове 1, 3, Монтевидео/Пионерски Път/ 41, Овча Купел 410, 409, Овча Купел 1 409, 409, 410, 409, 406, 407, 410, Овча Купел 2 410, 410, Поглед 4, 3, 1, 10, 6, 12, Промишлена 13, Равнище/Кънчо Стоилов/ 65, 64, 69, 73, 62, 69а, 2
На 23.07.2020 г./09:30 - 15:30 ч./ - София: Овча Купел 2 408, Промишлена 408
На 24.07.2020 г./09:30 - 15:30 ч./ - София: Овча Купел 1 Търговски Център, До 412, 408, с/у Бл.412, 412, Овча Купел 2 408, Промишлена 408
Община Панчарево
На 21.07.2020 г./09:31 - 14:30 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: 04234.6979.364 , 101-Ва М.Рудище Пи 515068 Стр.Табло, Вилна Зона Бистрица Вила №115, Пи 515068 М. Рудище, Вилна Зона Манастира Вила, М.Рудищата , М.Хумата ПИ 04234.6980.317, Никола Крушкин/2-ра/ 130в, 130г, 130а, 130д, 130б, 130, 101, Пи, Кв.04234 , Пролет , Сп.Цонкина Махала Вила, 1, 999, Къща, Хумата, 513040
На 20.07.2020 г./09:31 - 13:30 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: Горски Път 4-6
На 20.07.2020 г./12:01 - 16:00 ч./ - Лозен, Общ. Столична: 44063.6234.4127
На 20.07.2020 г./12:01 - 16:00 ч./ - София: МТП Чикерица -Герман 43-05-87/
На 22.07.2020 г./08:31 - 16:30 ч./ - Казичене: ВП 52150 1, Серафим Стоев 6, 6
На 22.07.2020 г./08:31 - 16:30 ч./ - Лозен, Общ. Столична: 44063.6201.33 М.Садина
На 23.07.2020 г./09:16 - 14:30 ч./ - Герман: Патриарх Герман/9 Септември 176
Община Подуяне
На 21.07.2020 г./09:30 - 15:00 ч./ - София: Левски Зона В Бл.22 Вх.Г
На 22.07.2020 г./08:46 - 16:30 ч./ - София: 582-ра /Кв.Левски/ 4, 583-та /Кв.Левски/ 10, 8, 2, 12, 6, 4, Левски Зона В 1-Покрив, 1, 1 ул.Св.Тома Иконописец, 1 Св.Тома Иконописец, ТП До Бл.1, Левски Зона В Трафопост До Бл.1, м/у Бл.1 и Бл.2, до 2, 2, Летоструй 51, 59, Поп Грую 73 Магазин 5, 72, 73 Магазин 3, 75, 73 Магазин, 73 Магазин 4, 73 Магазин 2, 73, Рилска Обител 70, Св. Тома Иконописец 1, Селимица 26, 30, 28, УПИ I-1269 И УПИ II-1060, Кв.1 М.Левски-Зона В
На 23.07.2020 г./09:01 - 16:16 ч./ - София: 575-та /Кв.Левски/ 2 А, 14, 1б, 2а, 11а, 13, 2б, 6, 8, 10, 14а, 2, 12, 20, 4, 576-та/Левски/ 1, Княгиня Тамара 48, 49, 51, 54, 49а, 53, Левски-В ||| -291 A 23 , Летоструй 85, 56а, 83, 71, 107а, 60, 56, 77а, 64а, 68, 58а, 81а, 58, 75, 71а, 67а, 79а, 62, 73, 68а, 66а, 64, 70, 66, 81, 79, 54а, 77, Поп Грую 68, 70, Станислав Доспевски 93а, 71 И Ул.Летоструй-Пазар-Кафе, 70, 62, 71, 73, 65, 68, 66а, 66, 61, 79, 65а, 62а, 77
На 23.07.2020 г./09:30 - 15:00 ч./ - София: Левски Зона В Бл.22 Вх.В
На 24.07.2020 г./09:30 - 15:00 ч./ - София: Левски Зона В Бл.22 Вх.Д
Община Сердика
На 22.07.2020 г./09:30 - 15:30 ч./ - София: Банишора 24, А, Банишора Бл.19, Опълченска 117, А, Б, В, Бл.54, Б, В, Д, , Сливница 179, Струга 71, А, Б, Фондови Жилища 204 Вх-Г, 216, 39 Вх-Б, 20 Вх-В, 28, 2б
Община Слатина
На 21.07.2020 г./08:30 - 16:30 ч./ - София: 102-ра 12, Лидице 14, 14 Кафе Клуб, 14 Вентилация, 14 Офис 1, 249, 14 Детска Градина, 14 Сладкарница, 14 Ателие 9, 14 Таван 5, Маестро Михаил Милков/102-Р 4 Гараж 1, 6-8 Магазин 2, 6 Гараж 29, 6 Офис5, 6-8 Магазин 4, 6 Гараж30, 6-8 Офис 3а, 6 Гараж 26, 4, 4 Гараж 4, 6-8 Офис2, 6 Гараж 34, 4 Офис 1-Второ Ниво, 6 Ателие 4, 6-8, 6, 4 Гараж 3, 6 Гараж 25, 6 Гараж 27, 6 Офис 1, 6-8 Магазин 3, 6 Магазин 1б, 6-8 Офис, 6 Ателие 1, 6 Гараж 31, 4 Офис 1, 6 Гараж 33, 6 Гараж 28, 10, 6 Ателие 3, 6, 4 Гараж 2, 10, 6 Ателие 5, 6 Ателие 6, 6 Гараж 6, 6 Офис4, 4, 6 Ателие 2, 4 Офис 2, Шипченски Проход 249, 0 248, 349, 248, 42 248, 249, 44 247, 249 249, 34, 247
Община Средец
На 20.07.2020 г./09:00 - 16:00 ч./ - София: Г.С.Раковски 151, Георги С.Раковски 151, Граф Игнатиев 21, 23, 15, 17, 19
На 21.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ - София: Патриарх Евтимий 36
На 22.07.2020 г./09:01 - 16:30 ч./ - София: Петко Р.Славейков 10
Община Студентски Град
На 21.07.2020 г./09:01 - 13:00 ч./ - София: Студентски Град с/у 58 УПИ IX, Кв.274, 56
На 21.07.2020 г./09:31 - 13:00 ч./ - София: Студетнтски Град Бл.58, 57
На 24.07.2020 г./09:31 - 14:00 ч./ - София: Проф. Рашо Рашев 4, Студентски Град, ул.Атанас Манчев 1-А До Бл.13
Община Триадица
На 21.07.2020 г./08:46 - 16:00 ч./ - София: Черни Връх 120д

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys