РЕМОНТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

На 10.05.2019 г. ще бъде извършен текущ ремонт  и поддържане на пътна настилка както следва: С.ПАСАРЕЛ УЛ. ВЕЦ ПАСАРЕЛ; УЛ.БЕЛИЯ КАМЪК - ВИД СМР:  ФРЕЗОВАНЕ И ПОДГОТОВКА С.ЖЕЛЕЗНИЦА УЛ.МАНАСТИРИЩЕ - ВИД СМР: ФРЕЗОВАНЕ И ПОДГОТОВКА ...
Прочети повече...

На 08.05.2019 г. ще бъде извършен текущ ремонт  и поддържане на пътна настилка както следва: ПЪТ ПАНЧАРЕВО - БИСТРИЦА   - ВИД СМР:  ФРЕЗОВАНЕ, ИЗКОП, НАПРАВА ПЪТНА ОСНОВА, ПОДГОТОВКА И АСФАЛТ УЛ.САМОКОВСКО ШОСЕ - ВИД СМР:  ФРЕЗОВАНЕ, ПОДГОТОВКА И АСФАЛТ ...
Прочети повече...

Община ПАНЧАРЕВО   На 07.05.2019 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Долни Пасарел:  22472, Албена/41-ва/, Бреза, Гергана/36-та/, Градина, Детелина, Диляна, Димитър Вучков, Дълга Поляна, Иглика, Извор, Кап. Петко Войвода, Люляк, Роза, ул. Диляна V-305.308 Кв.52, ул.Диляна УПИ 305, 307, Кв.52, Х...
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys