Заседания

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 09.04.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 30.04.2019г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 14.05.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 28.05.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 25.06.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 03.09.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 08.10.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 05.11.2019г

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 03.12.2019г 

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 26.05.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 09.06.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 23.06.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 07.07.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 21.07.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 15.09.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 13.10.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 27.10.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 10.11.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 24.11.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 15.12.2020г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 19.01.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 02.02.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 02.03.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 16.03.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 30.03.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 13.04.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 27.04.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 25.05.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 08.06.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 22.06.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 20.07.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 03.08.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 31.08.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 14.09.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 28.09.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 12.10.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 26.10.2021г.

Списък с инвестиционни проекти за разглеждане на РЕСУТ на 09.11.2021г.

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys