СЪБИТИЯ

Две поколения за активен и здравословен начин на живот

Район Панчарево спечели Проект "Две поколения за активен и здравословен начин на живот" по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на София- Европейска столица на спорта.

Ученици от 200 ОУ "Отец Паисий" и 201 ОУ „Св Св. Кирил и Методий“ с. Лозен, участници в проекта, посетиха Дома за възрастни хора "Аркадия" в село Лозен. Поздравиха ги с кратка театрална сценка, песни и танци.

Възрастните хора се забавляваха и пяха заедно с тях, получиха подаръци и успяха да върнат в младостта си, чрез децата и си обещаха тези срещи да станат традиция .

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис