СЪБИТИЯ

Коледен поздрав от децата на ДГ97"Изгрев"-с.Лозен" и ДГ180"Зайченцето бяло"-с.Герман

Децата от ДГ97"Изгрев"-с.Лозен" и ДГ180"Зайченцето бяло"-с.Герман поздравиха
кмета на район Панчарево Димитър Сичанов и цялата администрация послучай
предстоящите Коледни и Новогодишни празници. Пожелаха си здраве, късмет и успешна 
2019 година! Децата получиха Коледните подаръци от кмета на района и радостни и1.12.211.11368
щастливи се върнаха в детските заведения.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис