СЪБИТИЯ

Нова детска площадка в с. Казичане

В село Казичане вече имат нова детска площадка изградена от район "Панчарево",на която малките жители ще играят на воля.

11

 

44
55 
     

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис