СЪБИТИЯ

Приключи ремонта на детски съоръжения и паркова мебел по 16 обособени позиции

По договор между Район „Панчарево“ – Възложител и „План Инвест Консулт“ ЕООД – Изпълнител, се извърши ремонт на съоръжения и паркова мебел в обществени детски площадки, разположени на територията на селата Панчарево, Кокаляне, Железница, Лозен, Казичене и Пасарел. Строително – монтажните дейности приключиха на 15.12.2017г.

 

 

 

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис