СЪБИТИЯ

КОЛЕДАРИ В ДОЛНИ ПАСАРЕЛ

     През последните години в село Пасарел се възобнови обичая Коледуване. Млади мъже и момчета обикалят къщите. Влизат в домовете,  чакани и приемани с радост. Облечени са в автентични носии и пеят коледарски песни:

”Стани Нине господине  ...“

„Замъчи се Божа майка ...

     И наричат:

Кой зарадва коледари, него Господ да зарадва...
Да е сита и пресита годината,
да са пълни хамбарите,
да се роди къде рало ходи и не ходи.
Да се роди!
Речете дружина: Амин!

     След песните и наричанията на коледарите, стопаните ги даряват с колачета, вино и дребни пари. Коледарите си тръгват с песен и продължават да обикалят и благославят стопаните и домовете на селото.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис