Адрес: с.Лозен, ул."Иван Пешев" №1

Директор: Цветелина Генчева

GSM: 0884-801-767

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Завеждащ административна служба: Емилия Йорданова

тел: 02/ 992-62-24

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

уеб: 200ou.org 

 

1314„Било е и ще пребъде”, така гласи надписът на паметната плоча от мрамор, тържественo открита на 24.05.2008 г. във връзка със 130 – годишния юбилей на училището. То е основано през 1878 г. в с. Долни Лозен, разположено в полите на Лозенската планина, селище на пъстра смесица от местни шопи, преселници от Врачанско и бежанци от Македония. Утвърдено е с акт от 1-ви септември 1879 г. Първият учител от местен произход е Димитър Андреев, учителствал до 1921 г. От 1922 г. се открива обучение в прогимназиална степен с главен учител Александър Кюркчийски и колегия – Ганка Кюркчийска, Анна Николова, Ангелина Ангелова.

Сградата е построена през 1928 г. върху общинска земя с доброволния труд на местното население при кметуването на Стоян Вутов – патриот и радетел на образователното дело. От 1930 г. много деца от селата Горни и Долни Лозен се обучават в начален и прогимназиален етап в 200 ОУ „Отец Паисий”. Постройката е монолитна, изградена от дялан камък. Височината на стените е 3.90 м.Разполага със сутерен, два етажа и театрална зала. Всяка от седемте стаи е пригодена за обучение на посещаващите тогава учебното заведение 45 – 50 на брой, ученици.
През отделните периоди на своето съществуване сградата търпи частични промени, но и до днес запазва възрожденския си вид и въздействие. С 200 ОУ „Отец Паисий” свързват ученическите си години и младостта си цели поколения от всички родове на Долни Лозен. Изтъкнати дейци на културата, изкуството, науките и др. са възпитаници на учебното заведение. Един от тях е Красимир Кюркчийски, виден общественик и творец.
През 1956 г. с указ на Министерски съвет селата Горни и Долни Лозен са слети в една териториална единица – с. Лозен. Започва време на съревнование между двете учебни заведения, отстоящи на около 3 км помежду си. Това съревнование продължава и до днес, от което печели образователното дело, защото качество се постига чрез конкуренция.
От 1959 г директор е Иван Пешев, историк. Екипът му е малък, но забележително квалифициран за времето си – всички преподаватели са завършили педагогическо училище, чуждоезикови колежи и/или университет. В училището по същото време работи съпругата му, както и потомствени педагози от цели фамилии. По негово време 200 ОУ е на едно от челните места по резултати от учебната работа в 7 – ми столичен район. За големия му принос към образователното дело признателното население кръщава улицата пред училището на негово име. Друг забележителен администратор на училището е директорът Йордан Добриянов – историк, забележителен педагог и общественик, допринесъл за изрядната дисциплина и висок успех.
От 1982 до 7.03.2005 г. директор на училището е В. Чорбаджийска, с квалификация начална училищна педагогика. По същото време санитарните помещения са преместени от двора в сградата на училището, направена е реконструкция на партера.
През 2005 г. за директор след спечелен конкурс е назначена Цветелина Генчева, историк. До 2010 г. се правят множество реконструкции и ремонти. Открити са кабинети по информационни технологии, кулинарство, музика, мултимедиен кабинет, музей. Изградена е нова стая за учениците от подготвителен клас с активното съдействие на кмета Светослав Митрев, Училищното настоятелство, обществениците Ирена и Румен Маринови, Любка Филипова, Н. Янакиев и др. Подовите покрития са подменени с ламинат и теракота. Изграден е пясъчник, необходим за нуждите на обучението по физическо възпитание и спорт. Подновено е оборудването на класните стаи с чинове, бюра и столове.

8В края на 2009 г. след спечелен проект към Столична община е осъществен ремонт на физкултурния салон и съблекалните и е подменена дограмата. Със средства на училищния бюджет е изцяло подменена осветителната система в сградата в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Поставени са нови външни и вътрешни врати от качествена дограма. Ежегодно се извършват освежителни ремонти. В условията на делегиран бюджет тези дейности се подпомагат с доброволен труд и средства от учителите и непедагогическия персонал, Училищното настоятелство и граждани. Всяка година децата от 200 ОУ печелят стипендии под ръководството на учители към фондация „Комунитас”, грамоти и медали от участия на музикални форуми, вкл. покана за участие в Европейския телевизионен фестивал на автентичния фолклор – 2008 г., спортни съзтезания. В училището на доброволни начала педагози и родители работят с децата за поддържането на местната традиция към клуб „Етнография”. Всяка година се месят над 50 обредни коледни хляба, усукват се мартеници, боядисват се яйца. Изявите завършват с изложби и награди, а всички експонати се подаряват на местната църква и спомоществователи на училището.

В училището действа клуб под ръководството на мед. сестра Юлия Димитрова, асоцииран към БЧК, който участва и печели награди на национални и международни съзтезания. Педагозите и ръководството непрекъснато и целеустремено работят по проекти, два от които приключват дейностите по финансирането си през 2007 и 2009 г., но продължават действието си, ръководени на доброволни начала от учителите. През 2008-2009 г. се осъществява и обучение в СИП – религия, като се очаква тази инициатива да бъде облечена в нормативен регламент със задължителен характер.
През 2011 г. в 200 ОУ учат 167 деца. Учителите са 13, помощният персонал – 5. Всички учители преминават квалификационни курсове всяка година на училищно, регионално или национално ниво. Трима от тях имат по четири специалности, трима – по три, а останалите – по две, като продължават професионалното си квалифициране в различни области. Помощният персонал е неделима и съществена част от провеждането на политиката на 200 ОУ „Отец Паисий” за качествено образование.
11 На 5-ти януари 2010 г. Столична община включва 200 ОУ „Отец Паисий” в програмата за цялостна подмяна на дограмата на сградата като следствие от усилията, подкрепени с проект на кмета Светослав Митрев и директора Цв. Генчева за енергийна ефективност. Под ръководството на учителите в училището се кандидатства на ученици за ежегодните стипендии на фондация „Комунитас”, участие в общински и регионални съзтезания, надпревари и турнири, дейности по проекти и др.
През периода 2011-2106 г. ВрИД директор е Иринка Веселинова. За този период училището обновява няколко класни стаи, провежда се газификация на сградата, започнат е ремонт на кулинарния кабинет, работи се по проектите „Заедно в час“, „Успех“, „Твоят час“ и др. Спечелени са множество купи от спортни турнири, създаден е проект към Министерството на околната среда и водите. Поставено е видеонаблюдение на входа и изхода на училището. Към 200 ОУ е създаден Обществен съвет, който активно работи за подпомагането на дейността на училищната общност. Продължава се традицията от 2005 г. за Коледа да се организира инициативата за месене на коледни обредни хлябове, да се правят възстановки на обичаите коледуване и лазаруване, да се правят мартеници и др.

12От 01.09.2017 г. от изпълняване на длъжността „директор на българско държавно училище в чужбина“ в 200 ОУ „Отец Паисий“ се завръща Цветелина Генчева. Създаден е на доброволни начала клуб по народни танци за учениците. Със съдействието на Кмета на район Панчарево г-н Сичанов и Кмета на с. Лозен г-н Станчев и родителската общност е организирано и осъществено премахването на стара постройка в двора на училището и зеленият ареал е облагороден. По проект са създадени цветни градини с множество цветя, дървета и храсти, като всеки клас има своя цветна градина и район, за който да се грижи. С участието на служителите и учителите и с помощта на родителите са ремонтирани почти всички учебни кабинети, направена е реконструкция на сервизните помещения. Създадено е помещение за хранене на учениците, обслужвани на кетърингов принцип. Поставени са допълнителни видеокамери, антипаник-брави и частично осветлението е преоборудвано с лампи, реагиращи на движение. Продължават своето съществуване кръжоците по етнография и народно пеене. Подсигурени са възможности за учене по забавен начин чрез гостувания на различни театрални спектакли, свързани с изучавания учебен материал. На сайта на училището-200ou.org ежедневно се поместват съобщения и новини. Желанието на ръководството е да бъде постигнат ефективен и ефикасен диалог между всички участници в училищната общност с цел осигуряване на безопасна и благоприятна подкрепяща среда в най-добрия интерес на учениците, обучавани в 200 ОУ „Отец Паисий“.

Намеренията и действията на училищните и общинските власти са в съответствие със Стратегията на 200 ОУ за изграждане на достойни личности, възпитани в патриотичен дух и същевременно - граждани на Европа с бъдеща успешна житейска и професионална реализация. Екипът на училището работи с убедеността, че усилията за качественото образование и възпитание на децата на Лозен ще допринесат за утвърждаването на престижа на 200 ОУ „Отец Паисий” като институция с традиция и бъдеще.

 

 

 

 

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис