Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 23 – 27 октомври 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

Община ПАНЧАРЕВО  

На 23.10.2017 г. /09:45 - 15:00 ч./ - Долни Пасарел: Акация, Самоковско шосе

Кокаляне: 491 Китката, в. з. Китката ПИ 276, Василица, Вец Кокаляне, Вилна зона Китката, Вилна зона Терасите, Китката, М. Барище, Месност Роба, Местн. Свлачището, Пукнат Камък/34/, Слатин дол, Теменуга, Юзината; София

На 24.10.2017 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Кокаляне: Бор, Буката, Валозите, Васил Левски/Лиляна Димитро, Ген. Кирил Ботев/Александър, Грамада, Димитър Благоев, Държов дол, Ела, Липова падина, Лъката, Петров кладенец, Симеон Халачев/Плажа/, Теменуга, Цар Иван Асен II/Петър Янев, Явор

На 25.10.2017 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Герман: Зона за отдих; Кокаляне: Болницата, Васил Левски/Лиляна Димитро, Вец Кокаляне, Вилна зона Бяла нива, Вилна зона Китката, Ела, Искър, Латинка, Люляците, Местн. Свлачището, Петър Берон, Пролет, Роса, Самоковско шосе, Цар Иван Асен II/Петър Янев; Панчарево: 38-ма в. з. Беликата, XVI-358, Акация/в. з. Беликата/, Батийница/24-та/, Беликата, Божур/в. з. Беликата/, Борова гора/10-та/, в. з. Градище Идент. 042346950625, в. з. Косанин дол П-Л ІV-197, Кв. 2, Вилна зона Беликата, Вилна зона Градище, Вилна зона Градище, Вилна зона Ловджийска чешма, Вилна зона Ловджийска чешма, Дебело Гуно, Деница/в. з. Градище/, Детелина/31-ва/, Детски град, Детски град, Държов дол, Еделвайс/5-та/, Зорница/в. з. Градище/, Калина/3-та/, Косанин дол, Латинка/4-та/, Липа/в. з. Беликата/, Ловджийска чешма, Люляк/30-та/, Мак/в. з. Беликата/, Мест. Падинето, Местност Косанин дол, Младежка/в. з. Градище/, Младежка/в. з. Градище/, Морава/в. з. Беликата/, Нарцис/в. з. Беликата/, Невен/в. з. Беликата/, Незабравка/в. з. Градище/, Парцел XIV Кв. 30, Ралица/в. з. Градище/, Роза/в. з. Беликата/, Ружа/в. з. Градище/, Самоковско шосе, Сълзица/в. з. Градище/, Теменуга/2-ра/, Тинтява/в. з. Градище/, ХIх-299, Черешова Градина, Явор/6-та/, Явор/6-та/, Ягода/в. з. Беликата/; София: І - 817, Кв. 24А, Акация, Беликата, Местност Косанин дол, Местност Косанин дол, Ралица, София, Р-н Панчарево, УПИХIІ-541, 663 Кв. 13

На 26.10.2017 г. /09:15 - 15:00 ч./ - Кокаляне: 004053

На 27.10.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Железница, Общ. Столична: Белишако, Местн. Елата, Местн. Пържови кошари, ПИ 29150. 7110. 973, Тупанкови кошари; Плана: IX - 6, XVI-58, в. з. Кантона, М. Църна трева, Мах. Горна Календарова, Мах. Календарова, Мах. Кьосева, Мах. Манчева, Мах. Масова, Мах. Новачка, Мах. Риджова, Мах. Тодорова, Мах. Чорбаджийска, Махала Бурнаска, Махала Велчева, Махала Славкова, Махала Чаршийска, ПИ 976, УПИ ІІІ-31, Кв. 11

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

                     CEZ GROUP

 Пълен график на София - град, може да видите ТУК>>>

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис