Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 20 - 24 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

София - град

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

Община ПАНЧАРЕВО

На 20.11.2017 г. /00:00 - 17:00 ч./ - Кокаляне: 2804, Болницата, Вилна Зона Бяла Нива, Грамада, Димитър Благоев, Ела, Лъката, Петров Кладенец, Цар Иван Асен II/Петър Янев

На 20.11.2017 г. /00:00 - 17:00 ч.; 12:00 - 17:00 ч./ - Панчарево: Батийница/24-та/, Борова Гора/10-та/, Дебело Гуно, Детелина/31-ва/, Детски Град, Държов Дол, Еделвайс/5-та/, Калина/3-та/, Латинка/4-та/, Люляк/30-та/, Мест. Падинето, Теменуга/2-ра/, Черешова Градина, Явор/6-та/

На 20.11.2017 г. /00:00 - 17:00 ч.; 12:00 - 17:00 ч./ - София: Цар Иван Асен II

На 20.11.2017 г. /09:30 - 15:15 ч.; 09:30 - 15:00 ч./ - София: М.Детски Град-Дупките -Пи 555,556,554,724,548

На 20.11.2017 г. /12:00 - 17:00 ч./ - Герман: Зона За Отдих

На 20.11.2017 г. /12:00 - 17:00 ч./ - Кокаляне: 2804, Болницата, Васил Левски/Лиляна Димитро, Вец Кокаляне, Вилна Зона Бяла Нива, Вилна Зона Китката, Грамада, Димитър Благоев, Ела, Искър, Латинка, Лъката, Люляците, Местн.Свлачището, Петров Кладенец, Петър Берон, Пролет, Роса, Самоковско Шосе, Цар Иван Асен II/Петър Янев

На 20.11.2017 г. /12:15 - 17:00 ч./ - Долни Пасарел: Акация, Самоковско Шосе

На 20.11.2017 г. /12:15 - 17:00 ч./ - Кокаляне: 491 Китката, В.З Китката ПИ 276, Василица, Вец Кокаляне, Вилна Зона Китката, Вилна Зона Терасите, Китката, М.Барище, Месност Роба, Местн.Свлачището, Пукнат Камък/34/, Слатин Дол, Теменуга, Юзината

На 20.11.2017 г. /12:15 - 17:00 ч./ - София

На 21.11.2017 г. /09:30 - 12:00 ч./ - София: Кристъл Бел

На 22.11.2017 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Железница, Общ. Столична: Ярема/20та/

На 22.11.2017 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Ковачевци, Общ. Самоков: В.З. Ярема, В.З.Ярема М.Високи Рид Пи1

На 22.11.2017 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Самоков: В.З.Ярема УПИ XXII-176 кв.23

На 22.11.2017 г. /10:00 - 15:00 ч./ - София: Климент Охридски

На 22.11.2017 г. /10:00 - 15:15 ч./ - Железница, Общ. Столична: В.З Ярема Имот 248 кв. 27, В.З Ярема УПИ III-289 кв. 30, В.З. Ярема Ул.9-та, Вилна Зона Ярема, ХХІІ, Ярема/20та/

На 23.11.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Панчарево: XXI-3124, 3125, кв.5, Детски Град, Лъката, М. Детски Град, Местн.Лъката, Самоковско Шосе, УПИ VI-643, кв.5 М. Детски Град, УПИ XII-118 кв.5 М.Детски Град, Черешова Градина

На 23.11.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - София: Детски Град, Самоковско Шосе, Черешова Градина

На 23.11.2017 г. /09:30 - 16:30 ч./ - Плана: Кьосева Махала, Църква Село Плана

 

Пълен график може да видите ТУК>>

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис