Уважаеми дами и господа,

               Съгласно чл.35 от „Общи условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи“ на „ЧЕЗ Разпределение България” АД” Ви уведомяваме за предстоящи прекъсвания на електрозахранването в район Панчарево, на дата 29.11.2017г. Същите са с цел повишаване на качество на електрозахранване на клиентите, захранващи се от електропроводни линии „Кану Каяк“, „Панчарево“, „ЗЕПЕ“, и в продължение на поетия ангажимент пред жителите и местната власт на район „Панчарево“. Краткотрайните смущения се налагат поради започване на ремонтно-експлоатационни дейности, монтаж на интерактивна система за локализиране на аварии, ремонт на повредени съоръжения и премахване на опасни дървета в сервитутната зона.

               На дата 29.11.2017г. без захранване за периода от 12:00 до 16:00 ще бъде районът на кметството на с.Панчарево. Също така, без електрозахранване ще бъде и сградата на самото кметство Панчарево!

Във връзка с гореизложеното, след приключване на СМР, ще бъде подобрена значително оперативността на схема СрН, което ще сведе до минимум времетраенето на безтоковите паузи  и смущения при планови и аварийни дейности по ЕРМ.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис