Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 04 - 08 декември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

София - град

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

 

Община ПАНЧАРЕВО  

На 04.12.2017 г. /09:30 - 11:30 ч./   на 05.12.2017 г. /09:30 - 11:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./   на 06.12.2017 г. /14:30 - 16:30 ч./   на 07.12.2017 г. /14:30 - 16:30 ч./   на 08.12.2017 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Долни Пасарел: Акация, Самоковско Шосе;

 

На 04.12.2017 г. /09:30 - 11:30 ч./   на 05.12.2017 г. /09:30 - 11:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./   на 06.12.2017 г. /14:30 - 16:30 ч./   на 07.12.2017 г. /14:30 - 16:30 ч./   на 08.12.2017 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  Кокаляне: 491 Китката, В.З Китката ПИ 276, Василица, Вец Кокаляне, Вилна Зона Китката, Вилна Зона Терасите, Китката, М.Барище, Месност Роба, Местн.Свлачището, Пукнат Камък/34/, Слатин Дол, Теменуга, Юзината;

 

На 04.12.2017 г. /09:30 - 11:30 ч./   на 05.12.2017 г. /09:30 - 11:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./   на 06.12.2017 г. /14:30 - 16:30 ч./   на 07.12.2017 г. /14:30 - 16:30 ч./   на 08.12.2017 г. /14:30 - 16:30 ч./ -  София;

 

На 05.12.2017 г. /08:00 - 16:00 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Блазна, Бор/47/, Малина/15-та/, Масларица/13-та/, Рудината/10-та/, Св.Спас/Янаки Чокерски/;

 

На 05.12.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Панчарево: XXI-3124, 3125, кв.5, Детски Град, Лъката, М. Детски Град, Местн.Лъката, Самоковско Шосе, УПИ VI-643, кв.5 М. Детски Град, УПИ XII-118 кв.5 М.Детски Град, Черешова Градина;

 

На 05.12.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  София: Детски Град, Самоковско Шосе, Черешова Градина;

 

На 05.12.2017 г. /09:45 - 16:15 ч./ -  Долни Пасарел: Язовир Искър;

 

На 07.12.2017 г. /08:30 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ -  Железница, Общ. Столична: 139020, V-931, кв.59, №29150.7107.1632, Белишако, В.З Ярема Имот 248 кв. 27, В.З Ярема УПИ III-289 кв. 30, В.З. Ярема ул.9-та, Вилна Зона Ярема, Местн.Елата, Местн.Ковачки Кошари, Местн.Пържови Кошари, Местн.Чемерник, Самоковско Шосе/1ва/, Тупанкови Кошари, XXІІ, Ярема/20та/;

 

На 07.12.2017 г. /08:30 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ -  Ковачевци, Общ. Самоков: В.З. Ярема, В.З.Ярема М.Високи Рид ПИ1, В.З.Ярема Поз Имот 4;

 

На 07.12.2017 г. /08:30 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ -  Плана: Махала Велчева, Местност Елата;

 

На 07.12.2017 г. /08:30 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ -  Самоков: В.З. Ярема, В.З.Ярема УПИ XXII-176 кв.23, Ярема;

 

На 07.12.2017 г. /08:30 - 11:00 ч.; 15:30 - 17:00 ч./ -  София: 1-ва, 2-ра/278/, Климент Оxридски;

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис