График за аварийно – възстановителната дейност на „Софийска вода“ АД за СО РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“

АДРЕС

ТИП АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

НАЧАЛО НА РАБОТА

ОЧАКВАН КРАЙ НА РАБОТА

с.Бистрица,Стефан Стамболов между ул. Черни връх и ул.Бреза

Реконструкция на водопровод

30.11.2017

06.12.2017

с.Плана,Махала Чаршийска,Махала Чар;ийска по код 37355

Реконструкция на водопровод

30.11.2017

05.12.2017

с.Бистрица,в.зМалинова Долина-Герена,Мургана 2

Теч на уличен водопровод - ремонт

30.11.2017

30.11.2017

с.Бистрица,25 ул. Бистришко бранище

Без вода – подмяна на СВО

30.11.2017

03.12.2017

с.Бистрица,25 ул. Бистришко бранище

Монтаж на водомерен възел

30.11.2017

30.11.2017

с.Бистрица,Стара река ъгъла с ул.Шипка

Диагностика с Кобра

30.11.2017

05.12.2017

с.Долни Пасарел,Порколица

Други

30.11.2017

30.11.2017

с.Панчарево,м. Дебело гуно,Борова гора 9

Почистване на затлачен филтър

30.11.2017

30.11.2017

Уважаеми Дами и Господа, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно – възстановителната дейност на „Софийска вода“ АД, очакваме вашето обаждане на специализираните денонощни телефони на Контролна за“ за връзка с представители на Столична община 08824 24 405 и 812 2 156

Забележка и пояснения:

  • При промяна на климатичните условия и/или непредвидими технически усложнения при изпълнение на ремонтите е възможно да настъпи изменение в посочените прогнозни дати за начало и край на работите.
  • Крайният срок за приключване на всяка аварийно-възстановителна дейност, включва и сроковете за възстановяване на разрушените настилки.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис