Контрол по строителството

Наименование на услугата

Необходими документи

за извършване на услугата

(заявление,документ за самоличност документ за платена такса,друг

(какъв?)

Видна издавания документ

Срок за изпълнение на услугата (в дни/веднага)

Такса за изпълнение на услугата

(лева)

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

експресна

2

5

6

          7

8

9

10

11

12

Освидетелстване състоянието на сгради като опасни или самосрутващи

1. Заявление

2. Документ за собственост

3.Актуална скица на имота

заповед

30

х

х

х

х

х

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис